Wat en waarom verleggen en verbreden A1

Met de aanpak van de A1 verbeteren we niet alleen de bereikbaarheid van de regio en de doorstroming. Ook creëren we een ecologische verbindingszone. Met de verlegging van de A1, een aquaduct en hogere geluidsschermen verbeteren we bovendien het leefmilieu in Muiden.

Verlegging A1

Het deel van de A1 ten oosten van de Muiderbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal tot ter hoogte van de verzorgingsplaatsen (benzinestations) de Hackelaar en Honswijk, is naar het zuiden verplaatst en verbreed (zie plattegrond).

Sloop A1, Vechtbrug en hergebruik asfalt

In het najaar van 2016 zijn de oude A1 en de Vechtbrug gesloopt. Het oude asfalt wordt voor de ene helft hergebruikt in de fundering en voor de andere helft gebruikt in het asfalt van nieuwe delen van de snelweg. Al het oude asfalt wordt zo voor verschillende toepassingen 100% hergebruikt.

Nieuwe inrichting gebied oude A1

Op de plek van de oude A1 komt in het westen een natuurgebied. Er komt een brede watergang met rietkragen, als onderdeel van het natuurcompensatiegebied de Waterlandtak. Veel riet, veel water, en wat bloemrijke hooilanden, voor onder meer ringslang, meervleermuis, otter en veel vogels.

Het gebied dichtbij Muiden ten oosten van de Vecht blijft in grote lijnen intact: het blijft poldergebied volgens het bestaande grid (indeling van polders en sloten). De sloten in dit stukje polder worden verbreed en krijgen natuurvriendelijke oevers. Ook komt er een wandelpad zodat het als wandelgebied dienst kan doen.

De Hackelaar en Honswijck

Tankstation De Hackelaar (Shell) is na de verlegging van de A1 op zijn huidige locatie blijven liggen. Tankstation Honswijck (BP) is wel verplaatst en volledig vernieuwd.

Bomenkap

Voor het hele project A1/A6 Diemen – Almere Havendreef zijn in totaal 48.300 bomen gekapt. Zo’n driekwart van de bomen waren jong en hadden een doorsnede van minder dan 20 cm. De gekapte bomen worden gecompenseerd: er komen nieuwe bomen voor terug.