Wat en waarom Kromwijkdreef

Het kruispunt Loosdrechtdreef/Langbroekdreef/ Kromwijkdreef wordt vernieuwd. Het kruispunt schuift op richting de Gaasperdammertunnel; de Loosdrechtdreef wordt twee meter verlaagd.

Afrit 1 S113 van de A9 uit Diemen leggen we over het dak van de Gaasperdamertunnel en sluiten we aan op het nieuwe kruispunt. Verder sluiten we ook de oprit naar de A9 richting knooppunt Diemen op dit nieuwe kruispunt aan. De afrit S113 voor verkeer vanaf knooppunt Holendrecht is definitief opgeheven. Waarom dat is, leest u hier:  Op- en afrit S113 Kromwijkdreef: hoe zit het? – Rijkswaterstaat

Fietspaden

Langs de Kromwijkdreef vervangt de gemeente het oude fietspad door een nieuw fietspad dat aansluit op de Loosdrechtdreef. Op het Geerdinkhofpad leggen we een nieuw fietspad aan richting de Kromwijkdreef/ Loosdrechtdreef. Ter hoogte van de Klieveringweg bouwen we een parkbrug om de wijk in te kunnen fietsen. Volgens de huidige planning zijn de werkzaamheden in juli klaar.

Voorbereidingen voor de Gaasperdammertunnel

De omgeving van de Kromwijkdreef moest voorbereid worden op de werkzaamheden aan de A9 Gaasperdammerweg. Voor de bouw van de tunnel werd een warmteleiding verlegd. Tijdens de bouw lagen er hulpbruggen voor fietsers en voetgangers. In mei 2017 was de Gaasperdammertunnel ter hoogte van de Kromwijkdreef klaar. In de weken daarna zijn de hulpbruggen voor voetgangers, fietsers en automobilisten in de Kromwijkdreef weggehaald en op het dak van de tunnel gelegd. NUON heeft in deze periode de warmteleiding op zijn definitieve plaats langs de Kromwijkdreef gelegd.