Wat en waarom spoorkruising Amsterdam-Utrecht

Vanwege de verbreding van de A9 Gaasperdammerweg, is er een extra onderdoorgang onder de spoorlijn Amsterdam-Utrecht en de metrolijnen 50 en 54 gemaakt.

Tijdelijke rijstroken

Tijdens de bouw van de nieuwe A9 en de aanleg van de tunnel, rijdt het verkeer op de snelweg ter hoogte van de spoorlijn over vijf tijdelijke rijstroken ten zuiden van de huidige snelweg. Twee rijstroken blijven op de huidige snelweg beschikbaar. Voor de aanleg van deze tijdelijke rijstroken en de toekomstige tunnel is een extra onderdoorgang onder de spoor- en metrolijn gemaakt. Bovenop de nieuwe onderdoorgang zijn twee naast elkaar gelegen spoordekken gebouwd: één voor trein en metro naar het noorden en één voor de lijnen naar het zuiden.

 

Door de nieuwe dekken aan weerszijden van de spoorlijn voor te bouwen, konden de treinen bijna de gehele bouwperiode blijven rijden. Vervolgens zijn ze in 2 weekenden onder het spoor geschoven. Eind 2015 waren de werkzaamheden gereed.