Werkschema IXAS – A9 Gaasperdammerweg

Overzicht werkzaamheden

 • Aanleg fietspad spoorpark: planning nog niet bekend
 • Slopen A9-viaduct en aanleg Huntumdreef/Meerkerkdreef op tunneldak: 26 april – 14 juli
 • Aanleg Bijlmerpleinpad op tunneldak en sloop oude A9-viaduct: 5 april – 7 mei, openstelling fietspad 21 mei
 • Afbouw Reigersbospad: tot begin juli
 • Bouwen parkbrug Kelbergenpad: tot eind juni
 • Bouwen parkbrug Nellesteinpad:tot eind juli
 • Sloop A9-viaduct over Kromwijkdreef: eind april – eind juni
 • Aanpassen kruising Kromwijkdreef-Loosdrechtdreef: februari – juli
 • Afbouw parkbrug Gaasperparkpad: mei – juni
 • Verlagen Loosdrechtdreef en bouw fietspad naar brug over de Gaasp: mei – juli
 • Aanleg fietspad brug over de Gaasp: juni, openstelling juli

Werkzaamheden in 2021 in vogelvlucht

In 2020 is de Gaasperdammertunnel opengegaan voor het verkeer. 2021 staat in het teken van de aanleg van het park en de kruisende wegen en fietspaden op het tunneldak.

Ontmantelen oude A9

In december 2020 zijn we gestart met het afbreken van de oude A9. Tot in april zijn we bezig met het afgraven van het zand. De damwanden die tussen de tunnel en de oude A9 staan, steken boven het tunneldak uit. Deze korten we in tot het niveau van het tunneldak. Dit kan voor geluid in de omgeving zorgen. De onderdoorgang onder de spoorlijn Amsterdam-Utrecht maken we eind maart dicht met een damwand.

Tot in juli breken we de oude A9-viaducten af die over de Huntumdreef, het Bijlmerpleinpad, het Nellesteinpad en de Kromwijkdreef liggen. Ook bij de Loosdrechtdreef breken we drie fietstunneltjes af. Het puin dat vrijkomt bij het afbreken van de oude snelweg en de viaducten slaan we op in vier puindepots. Op deze locaties breken we het puin, zodat we het af kunnen voeren.

Aanleg wegen en fietspaden over tunneldak

Over het tunneldak leggen we fietspaden en wegen aan en sluiten ze aan op de bestaande paden en wegen. Dit gaat gepaard met afsluitingen.

Wandelpaden en groen op het tunneldak

Naast het werk aan de verschillende wegen, zorgen we ook voor wandelpaden en groen in het park. Tot en met de zomer brengen we op en naast de tunnel grond aan voor het park. We doen dat langs het hele tracé. De grond hiervoor is afkomstig uit verschillende depots langs ons werkterrein.

Deze winter planten we de eerste bomen van het park bij Kantershof, bij de metro en bij het dienstgebouw bij de Gooiseweg. Voor een goede start moet er voldoende zuurstof in de grond zitten. Uit metingen blijkt dat dat op veel plaatsen nu nog niet het geval is. Daar zaaien we rogge. Dit zorgt ervoor dat de grond losser wordt en zuurstof op kan nemen. Vanaf eind 2021 kunnen we de bomen en struiken in het hele park aanpalnten.

Aanleg nieuw kruispunt Kromwijkdreef/Loosdrechtdreef/Langbroekdreef

Aan de zuidkant van de A9 leggen we het kruispunt van de Kromwijkdreef, Loosdrechtdreef en Langbroekdreef opnieuw aan en we verlagen de Loosdrechtdreef. De afrit S113 Kromwijkdreef en oprit S113 naar de A9 richting Diemen sluiten we ook op dit kruispunt aan. Langs de nieuwe afrit zetten we een geluidscherm en we verwijderen het tijdelijke scherm dat er nu staat. Voor de aanleg van de kruising en de Loosdrectdreef moeten bomen worden verwijderd.

Sinds 11 februari zijn fietspaden rondom dit kruispunt afgesloten. Medio april sluiten we ook het kruispunt een week af om het aan te kunnen sluiten op de bestaande wegen.