Feiten en cijfers A10-Oost/A1

Bergauto tijdens weekendafsluiting

6 weekendafsluitingen
Tijdens weekendafsluitingen stonden bergauto’s paraat op de oprit, zodat bij incidenten de weg zo snel mogelijk weer vrij was en verkeer weer door kon rijden.

Zand opspuiten maart 2014

150.000 m3 zand

Geluidsscherm

12 kilometer nieuw geluidsscherm
70.000 m² glas

Definitieve situatie viaduct Middenweg

13 viaducten

Weekendafsluiting A10-Oost

25.000.000 kilo asfalt
Verbreden van 8 km snelweg

Wegwerkzaamheden Ringweg A10

114 km belijning

En verder…

  • 195 nieuwe matrixborden

  • 39 nieuwe portalen

  • 300 nieuwe lichtmasten

  • Constructie van 2 nieuwe fietsbruggen

  • Aanbrengen van schanskorven met beplanting bij Betondorp

  • Aanbrengen van beplanting achter de geluidsschermen

  • Aanleg fietspad lang de Weespertrekvaart tussen Diemen en Amsterdam

  • Aanleg natte ecologische zone bij de Oosterringdijk in Diemen