Foto’s en feiten werkzaamheden A10-Oost en A1

Weinig verkeershinder en extra aandacht voor veiligheid, leefbaarheid, vormgeving en omwonenden. Daarop focusten Rijkswaterstaat en de aannemer tijdens de werkzaamheden aan de A10-Oost en de A1 tussen Watergraafsmeer en Diemen. Hoe ging dat in zijn werk?

1. Weinig verkeershinder

Omdat de ring rond Amsterdam al druk is, wilden we dat verkeer tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk kon doorrijden. Van tevoren was gerekend op gemiddeld 10 minuten vertraging, dit was gemiddeld maar 5 minuten. We namen hiervoor diverse maatregelen:

  • De bestaande 3 rijstroken bleven er 3 tijdens de werkzaamheden.
  • De rijstroken werden iets versmald, maximaal 35 centimeter. De maximale snelheid kon daardoor 90 kilometer per uur blijven.
  • We werkten met witte markeringen, om het beeld van de weg rustig te houden voor automobilisten.
  • Werk aan viaducten en fietstunnels was op elkaar afgestemd. Als de ene tunnel was afgesloten, was de andere open. Zo bleef de omrijdtijd beperkt.
  • Tijdens weekendafsluitingen stonden bergauto’s paraat op de oprit, zodat bij incidenten de weg zo snel mogelijk weer vrij was.

 2. Pechhavens en vluchtdeuren borgen veiligheid

Naast de versmalde 3 rijstroken zetten we een nieuwe kantlijn met daarnaast tijdelijke geluidsschermen. Daarachter de oude vluchtstrook, die werd gebruikt voor het uitvoeren van de werkzaamheden. We borgden de veiligheid op de weg door om de 700 meter pechhavens te plaatsen. En groene vluchtdeuren om de 400 meter. Mochten auto’s dan op de weg stilvallen, dan kon de automobilist zichzelf snel in veiligheid brengen. Dit gebeurde een paar keer. Als een automobilist door de vluchtdeur ging, kwam hij terecht op de bouwplaats achter de tijdelijke geluidsschermen. Er ging dan een alarm af, zodat wegwerkers in de buurt direct de vluchtende weggebruiker met pech in veiligheid konden brengen.

3. Leefbaarheid door tijdelijke en hogere geluidsschermen

Omdat we geluidschermen moesten afbreken om ze te vervangen, werden tijdelijke geluidschermen geplaatst tussen de werkzaamheden en de weg. Zodat het geluid van de weg niet terecht zou komen bij omwonenden. De nieuwe geluidschermen staan hellend achterover, zodat het verkeersgeluid voor de omgeving nog meer beperkt wordt. En op sommige plaatsen zijn ze wel 10 meter hoog. Bijvoorbeeld bij de flats in Diemen. Hierdoor hebben zo veel mogelijk woonlagen minder last van het geluid van de weg.

4. Aandacht voor vormgeving

Omdat het oog ook wat wil, besteedden we op veel plaatsen extra aandacht aan het uiterlijk van de werken. Zo zijn op de A1 zijn de geluidsschermen bijzonder vormgegeven: in een S-vorm. De architect bedacht elegante stalen elementen aan de randen van viaducten. Hierdoor lijken de viaducten ranker en minder massief. In deze stalen elementen is de naam van de viaducten gekerfd.

5. Luisteren naar omwonenden

We stonden omwonenden te woord en gingen serieus om met hun vragen en klachten. Niet altijd konden we hun problemen oplossen, maar we probeerden er wel zo veel mogelijk rekening mee te houden.