In beeld: bypass A9 klaargemaakt voor gebruik

Afgelopen weekend hebben we het eerste deel van de bypass, tijdelijke rijstroken zuidkant van de A9, klaargemaakt voor gebruik. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, moest de A9 (deels) afgesloten worden. 

 

Het afsluiten van de A9 doen we natuurlijk zo min mogelijk. Daarom plande aannemer VeenIX zoveel mogelijk werkzaamheden die alleen plaats mogen vinden wanneer de A9 dicht is, tijdens afgelopen weekend. Zo zijn er damwanden geplaatst ter hoogte van de Beneluxbaan en is de rand van de Brug over de Amstel verder gesloopt (middelste deel). Al deze werkzaamheden leverde mooie plaatjes op.

Bekijk alle foto’s van de A9 Badhoevedorp – Holendrecht 

 

Afalteren bypass, plaatsen damwanden Beneluxbaan, en veel bezoekers op het uitkijkpunt die naar de werkzaamheden kwamen kijken.

 

Plaatsen nieuwe portalen en bijbehorende bebording op verschillende plekken over de bypass heen.

 

Sloop brug over de Amstel