Sloop noordkant viaduct Beneluxbaan

Aan beide kanten van de ligger worden kettingen geplaatst om het uithijsen van de ligger voor te bereiden.

De liggers zijn 15 en 20,5 meter lang en moeten kleiner gemaakt worden om af te voeren. Op een andere locatie worden ze vermalen.

Als eerste hijsen we de ligger met daarop het geluidscherm uit.

Vanuit de cabine van de hijskraan monitoren we de maximale hijslast om te checken dat er wordt gewerkt volgens het opgestelde hijsplan.

Voordat we de liggers uit kunnen hijsen moeten ze losgezaagd worden. Tijdens het inzagen van de liggers spuiten we water om stofvorming te beperken.

Twee 700 tons kranen worden ingezet voor het uithijsen van de liggers. Een ligger weegt gemiddeld 50 ton.

Een bouwer boort gaten in de liggers om de kettingen vast te kunnen maken.

Aan beide zijden wordt de ketting om de ligger aangebracht. Door de liggers met kettingen aan beide zijden uit te hijsen, zorgen we voor een gelijke verdeling van het gewicht.