Testen, testen en nog eens testen!

Een belangrijk onderdeel van de tunnel zijn de tunneltechnische installaties. Die zijn nodig zodat het verkeer veilig door de tunnel kan rijden en incidenten snel afgehandeld kunnen worden. Om te zorgen dat de installaties allemaal goed werken en ook goed met elkaar samenwerken, worden ze uitgebreid getest. Dat testen is nu in volle gang.