Watercompensatie, hoe werkt dat?

Met de verbreding van de A9 komt er meer asfalt bij. Ook moeten de bruggen in die snelweg worden verbreed. Met als gevolg meer en grotere brugpijlers in het water. Als we geen maatregelen zouden nemen dan zorgt de verbreding van de snelweg er al met al voor dat er minder onverhard oppervlak en minder wateroppervlak overblijft om regenwater op te vangen. Hierdoor krijgen sloten, vaarten en rivieren meer water te verwerken en dat kan leiden tot wateroverlast in de omgeving. Rijkswaterstaat is verplicht 100% van het wateroppervlak dat we dempen, te compenseren met nieuw wateroppervlak. Van het oppervlak aan extra verharding, moet 10% gecompenseerd worden. Hoe dat in z’n werk gaat en waar op gelet wordt, vertellen Jaap Mateboer en Berry Bontje van Waternet in bijgaande video.

 

 

Naar werk: Watercompensatie