BOBM-polder terug aan de natuur

BOBM-polder terug aan de natuur
De noordelijke Randstad is straks niet alleen beter bereikbaar voor mensen, maar ook voor dieren.

De roerdomp, watersnip of scholekster zijn vanaf nu welkom in de BOBM-polder tussen Muiderberg en Naarden. Het nieuwe natuurgebied van 19 hectare hebben we de afgelopen maanden ingericht met waterplassen en riet.

Plicht voor zorg van flora en fauna

De noordelijke Randstad is straks niet alleen beter bereikbaar voor mensen, maar ook voor dieren. Het poldergebied tussen het IJsselmeer en Naardermeer was voorheen grasland. Maar de koeien maakten er plaats voor afwisselende natuur. Adviseur Erik van Langen ziet erop toe dat Rijkswaterstaat niet alleen oog heeft voor infrastructuur. “Het is ook onze wettelijke plicht om voor flora en fauna langs de wegenprojecten te zorgen. Vanzelfsprekend gaat er met de komst van een bredere snelweg een stuk grond verloren, dat vangen we weer op in de nabijheid van het project.”

Ecologische hoofdstructuur

De 19 hectare is geen immens gebied, wel vormt het een schakel in de ecologische hoofdstructuur. Erik: “De verschillende nieuwe plassen met hun begroeide oevers maken het gebied geschikt voor water- en moerasvogels en amfibieën, zoals de ringslang en de meervleermuis. Ook maken we nog vochtig hooiland waar de diverse weidevogels van profiteren. En met een ecopassage onder de A1 verbinden we de polder met het Naardermeer. Dankzij die verbinding en het aanliggende IJsselmeer is de polder nu onderdeel van de ecologische hoofdstructuur in Nederland.”

Zelfs otters en bevers

“Vanwege de rust en ruimte, en natuurlijk omdat ze zich snel en makkelijk verplaatsen, zullen vogels de polder als eerste ontdekken.”, vervolgt Erik. “Maar het is nog niet te zeggen wanneer de eerste dieren er neerstrijken. We zetten geen dieren uit. Alle beesten vinden het gebied spontaan, zodra ze het gebied kunnen bereiken. Als we geluk hebben, kunnen we er straks bevers en otters zien. Bevers zijn jaren geleden uitgezet in de Biesbosch en breiden hun leefgebied gestaag uit. Otters zijn sinds kort gesignaleerd in het nabijgelegen Vechtplassengebied. Hun komst zou een groot compliment zijn voor de nieuwe BOBM-polder. Deze dieren komen namelijk alleen als het water schoon is en er voldoende beschutting te vinden is. Hun komst zou betekenen dat de nieuwe natuur volwassen wordt.”

 

BOBM-polder, april 2015, plassen, hooiland BOBM-polder, april 2015, plassen, hooiland BOBM-polder, april 2015, plassen, hooiland BOBM-polder, april 2015, plassen, hooiland