Brandweer Muiden maakt kennis met nieuwe spoorbrug

Brandweer Muiden maakt kennis met nieuwe spoorbrug
Met een calamiteitenoefening maakte de vrijwillige brandweer Muiden en Muiderberg kennis met de nieuwe spoorbrug. Wat hebben zij geleerd?

Met loeiende sirenes aan arriveren de mannen van de vrijwillige brandweer Muiden en Muiderberg binnen 7 minuten op de bouwplaats. Op ruim 10 meter hangt een ‘lichaam’ hulpeloos aan een veiligheidstuig en ligt een ander ‘roerloos’ in een van de brugdelen. Twee oefeningen waarmee het korps verleden week kennismaakte met de nieuwe spoorbrug.

Calamiteiten trainen

Iedereen die werkt aan de spoorbrug kent de strenge veiligheidseisen, toch mag je een ongeval niet uitsluiten. Hans Wiemerink is veiligheidscoördinator van aannemerscombinatie SAAone en traint regelmatig met hulpdiensten. “Zowel brandweer, politie als geneeskundige hulpverleningsorganisaties vragen we in diverse samenstellingen om calamiteiten met ons te trainen op de bouwplaatsen. Zo hebben we al geoefend met een brandje bij het aquaduct en een situatie met drijfzand bij de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. De hulpdiensten trainen hiermee niet alleen noodsituaties, maar leren de nieuwe objecten en bouwwerken kennen voor de toekomst.”

Tijd is heilig

De spoorbrug is een nieuw object in de gemeente Muiden. Welke ontdekkingen deed de brandweer? “Werken met een ‘gevallen medewerker’ blijkt niet eenvoudig. We hebben meerdere keren geoefend met een ‘slachtoffer’ dat op 10 meter hangt in een vanggordel. Tijd is in deze positie cruciaal omdat armen of benen binnen 20 minuten afknellen. De brandweer is binnen 7 minuten ter plaatse, waarmee er 13 minuten overblijven voor de redding. En dat lukt: mits de opstelling van de hoogwerker van de brandweer in 1 keer op de juiste plek staat. Verder is er een aandachtspunt voor de toekomst: de brug is op z’n hoogste punt 50 meter hoog en de hoogwerker van de brandweer maximaal 27 meter. We hebben nu plannen klaarliggen om de resterende hoogte in geval van calamiteit te overbruggen.”

Donker hol

Bij de tweede oefening lagen twee slachtoffers in een brugdeel. Een besloten ruimte met weinig bewegingsruimte. Een situatie die makkelijker verliep. Hans: “Je merkt dat deze oefening meer lijkt op situaties die de brandweer kent, zoals bij een brand in een woonhuis waarbij je weinig ziet. De brandweer ging met zuurstofflessen op de rug naar binnen. Ons eerste slachtoffer was per brancard in 10 minuten buiten, het tweede slachtoffer 8 minuten later. Over de snelheid zijn we erg tevreden, maar het meest tevreden zijn we over de snelle beslissingen waarmee de brandweermannen een goede werkwijze kozen. Binnenkort willen we met andere korpsen dezelfde oefeningen doen, ik ben benieuwd hoe zij het er vanaf brengen.”

Bekijk ook