Waar werken we aan: bypass (tijdelijke rijstroken zuidzijde A9)

Om het verkeer te laten doorstromen tijdens de bouw van de verdiepte ligging ter hoogte van Amstelveen, legt VeenIX eerst een bypass aan. Dit zijn tijdelijke rijstroken aan de zuidzijde van de A9, grotendeels op dezelfde hoogte als de huidige A9.

In het voorjaar van 2023 gaat al het verkeer op de bypass en een stukje over de bestaande zuidelijke rijbaan rijden. Zo komt de noordelijke rijbaan vrij van verkeer en kan VeenIX daar starten met de bouw van de noordelijke verdiepte bak. Als de noordelijke verdiepte bak gereed is, gaat al het verkeer in de noordelijk bak rijden op versmalde rijstroken. De bypass wordt weer verwijderd zodat er ruimte ontstaat voor de bouw van de zuidelijke verdiepte bak.

Geluidmaatregelen bypass

Om het geluid van de bypass te reduceren, wordt extra stilasfalt (dubbellaags ZOAB fijn) aangelegd op de bypass. Op de huidige A9 ligt enkellaags ZOAB. Ook worden tijdelijke geluidschermen geplaatst.

Rijden over de bypass

De op- en afritten 5 Amstelveen-Stadshart zijn deels al verlegd voor de DDI . Afrit 5 komende vanuit de richting Holendrecht, wordt komende periode verlegd. Ook oprit 5 richting Badhoevedorp wordt iets verlegd. Deze komt over de bouwplaats heen te liggen.