Waar werken we aan: Ouderkerk a/d Amstel

Als de bomen aan de zuidkant van de A9 zijn verwijderd en de in- en uitritten voor het bouwverkeer gereed zijn, start VeenIX met het verleggen van de Verlengde Polderweg en Polderweg (zie kaartje hieronder). Daarna wordt langs de zuidzijde van de A9 zand aangebracht. Dit proces duurt tot eind 2023.

Oktober 2020 – maart 2021

Begin oktober 2020 is VeenIX gestart met het verwijderen van bomen in de polder De Ronde Hoep, aan de zuidkant van de A9. De (Verlengde) Polderweg moet verlegd worden om ruimte te maken voor de extra rijstroken. De blauw lijn op het kaartje hieronder is de nieuwe locatie.

Februari 2021 – maart 2023

De ondergrond van de nieuwe rijstroken moet stevig genoeg zijn om verkeer erop te laten rijden. Daarom brengen we zand, heel veel zand aan zodat de grond belast wordt en steeds een stukje inklinkt. Een jaar lang wordt elke maand ongeveer een meter zand aangebracht. Vervolgens laten we de grond voldoende inklinken en halen we het overbodige zand weg.

Op de afbeelding hierboven zie je het proces van het inklinken van het zand. We storten zo veel zand tot de grond stevig genoeg is. Dat zand blijft er een hele poos liggen. Uiteindelijk halen we het overbodige zand weg en is de grond stevig genoeg om rijstroken op aan te leggen.

Vanaf 2023

Vanaf 2023 verbreden we de A9 terwijl de weg open blijft. Eerst worden aan de zuidzijde van de A9 bij Ouder-Amstel extra rijstroken aangelegd. Vervolgens schuift het verkeer een rijbaan op, zodat de noordelijke rijbaan aangelegd kan worden. Verkeer rijdt dan op 3 versmalde rijstroken.

Als de noordelijke rijbaan klaar is, schuift het verkeer op naar boven zodat de zuidelijke rijbaan aangelegd kan worden. Daarna worden de rijbanen definitief aangelegd met 2×4 rijstroken. Dat proces is hieronder nog een schematisch weergegeven.