Ervaringen van bewoners met trillingsmetingen

Rijkswaterstaat gaat zorgvuldig te werk bij het uitvoeren van wegenbouwprojecten. Om schade te voorkomen, brengen we risico’s in kaart en monitoren we gedurende het werk: zo kunnen we op tijd bijsturen als dat nodig is. Dat monitoren doen we met meetapparatuur, zoals trillingsmeters. Welke ervaringen hebben bewoners bij wie trillingen preventief werden gemonitord tijdens de verbreding van de A10-Oost/A1?

Blij met metingen

Mevrouw Steur uit Diemen was blij toen ze een brief kreeg van BouwVisie, het onafhankelijke adviesbureau dat preventieve schademonitoring voor ons uitvoert. In de brief vraagt BouwVisie toestemming om metingen te verrichten, zodat nadelige gevolgen van de bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. ‘Wij wonen in een oude boerderij uit de 18e eeuw. Tijdens een renovatie is een keer de achterwand eruit gevallen, zo kwetsbaar is ons huis. Ik vond het dus een goed plan dat BouwVisie bij ons de trillingen van het bouwen zou komen meten.’ Er werd bij mevrouw Steur een bouwkundige vooropname gedaan (‘alles werd op de kiek gezet, elk barstje en dingetje’) en een trillingsmeter aan de buitengevel van haar huis geplaatst. ‘Ik merkte helemaal niets van dat kastje. Eens in de zoveel tijd kwamen ze een batterij verwisselen, maar dan belden die mannen altijd keurig even aan.’

Poot om op te staan

Ook de heer Kooyman uit Duivendrecht reageerde positief toen hij een brief ontving: ‘Het kan nooit kwaad, dacht ik.’ Hij was niet ongerust dat de metingen betekenden dat er misschien wel schade zou ontstaan aan zijn huis. ‘Wel nee, en wat dan nog: als de overheid wil bouwen, doe je er toch niets aan.’ Hij vond het een prettig idee dat alles werd gemeten. ‘Als er dan iets gebeurt, heb je een poot om op te staan. En Rijkswaterstaat natuurlijk ook. Ik snap best dat zij zich moeten indekken, zodat bewoners niet gaan klagen over schades die misschien niet zijn veroorzaakt door hun werkzaamheden.’

Misverstanden voorkomen

Sloopwerkzaamheden Molenkade

Sloopwerkzaamheden aan de Molenkade

Dat er wel eens misverstanden zijn over wie wat veroorzaakt, weet de heer Biesbrouck uit Duivendrecht. ‘Bij ons aan de Molenkade werden we opgeschrikt door een keiharde dreun: tijdens sloopwerkzaamheden van de gemeente in onze straat, trok een werker grote asfaltplaten los en liet die van een behoorlijke hoogte op straat vallen om ze kleiner te maken. Bij de buren vielen schilderijen van de muur. Een andere buurman heeft een scheur in de voorgevel. Dit gebeurde in dezelfde periode dat ze bezig waren met de verbreding van de A10-Oost. De medewerkers van BouwVisie vertelden ons dat ze de dreun van het asfalt konden zien, toen ze de gegevens van de trillingsmeters aan onze woningen uitlazen. Als Rijkswaterstaat op het moment van die klap zelf geen heftige bouwwerkzaamheden uitvoerde, dan weet je aan wie het te wijten was: de sloper van de gemeente.’

Zorgvuldig te werk gaan

Mevrouw Steur en de heren Kooyman en Biesbrouck zijn tevreden over het preventief meten, de vooropname, het meetkastje aanbrengen en weer weghalen. ‘Dat kastje werd in een kwartiertje gemonteerd met een paar boutjes, en is na verloop van tijd weer weggehaald. De gaatjes werden keurig dichtgesmeerd’, vertelt Kooyman. ‘Ik kan niet anders zeggen dan dat BouwVisie zorgvuldig te werk is gegaan.’

Betere nazorg

De heer Biesbrouck wil nog wel een opmerking maken: hij had betere nazorg verwacht van BouwVisie en Rijkswaterstaat. ‘Ze zijn het allemaal keurig komen meten, maar wat waren nou eigenlijk de resultaten? Daar horen we niets meer over. En wat moet je eigenlijk doen als je schade hebt?’

Alleen informatie als het nodig is

Nico Prinse, adviseur vastgoed bij Rijkswaterstaat, reageert: ‘Dankzij de metingen weten we tijdens de werkzaamheden of de trillingen acceptabel zijn of dat de aannemer zijn werk moet aanpassen. Alleen als onze adviseurs aangeven dat het op basis van de meetgegevens belangrijk is om de woningen nogmaals te controleren, zal BouwVisie contact opnemen. Mocht er schade zijn ontstaan, dan wordt er een rapport opgemaakt met alle bevindingen. Maar verder informeren we bewoners niet over de meetresultaten. Misschien moeten we dat duidelijker zeggen als BouwVisie de bewoners toestemming vraagt voor de metingen.’

Eigen verantwoordelijkheid

‘Van woningeigenaren verwachten we trouwens dat ze hun eigen verantwoordelijkheid nemen bij de zorg om hun bezit. Dat houdt ook in: zelf kijken of er mogelijk schade ontstaat. Mocht dat zo zijn, dan kunnen ze contact opnemen met de partij van wie ze verwachten dat die de schade heeft veroorzaakt’, legt Nico Prinse uit. ‘Schade door de wegverbreding Schiphol-Amsterdam-Almere kunnen bewoners indienen bij het schadeloket van Rijkswaterstaat. Dan bekijken we aan de hand van de trillingsmeetgegevens én gegevens van andere vormen van  monitoren, of de schade veroorzaakt kan zijn door de werkzaamheden van Rijkswaterstaat.’
Meer over onze monitoringstechnieken is te lezen in dit artikel.

Schade melden kan via 0800-8002 en met dit formulier.