Hans van de Velde, Team Lead Conditioning & Traffic bij VEENIX

Aannemer VEENIX is buiten al volop aan de slag met voorbereidende werkzaamheden voor de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. Wij nemen je mee achter de schermen en laten je kennis maken met de mensen achter VEENIX en Rijkswaterstaat.

Vertel, wat doe je precies voor werk?

‘Ik ben vanuit VEENIX verantwoordelijk voor alle voorbereidende werkzaamheden van de A9BAHO. Daaronder valt al het werk dat boven en onder de grond plaatsvindt, zowel voor als tijdens de realisatie van de bouw. Denk aan het verleggen van kabels en leidingen, het slopen van een aantal panden langs de A9 en Niet Gesprongen Explosieven-onderzoek rondom Schiphol. We moeten steeds ruimte maken om te kunnen bouwen. Dat gaat het hele project door, want het verkeer moet continu blijven rijden.’

Waar houd je je nu mee bezig?

‘We zijn bezig met diverse onderzoeken voor het ontwerp. Zo voeren we sonderingen uit om de weerstand van de grond te testen. Met een lange pin boren we dan soms wel 40 meter diep. Daarnaast doen we milieukundig onderzoek om te bepalen hoe het met de grond is gesteld. Via betononderzoek controleren we de kwaliteit van de bestaande bruggen en viaducten. Verder zijn er in juni vooral wat nachtelijke activiteiten om de weg op orde te brengen, omdat VEENIX vanaf 9 juni verantwoordelijk is voor het onderhoud. Dat geldt niet alleen voor de komende zes jaar; ook 14 jaar na oplevering blijven wij de snelweg onderhouden. We zijn met VEENIX zeker 20 jaar verbonden aan dit project!’

Wat maakt je werk zo boeiend?

‘De A9 is onderdeel van een groot, druk wegennet. Je hebt te maken met Schiphol, maar ook met heel veel stakeholders in de omgeving van Amstelveen. Al die dynamiek in een heel lastige bouwomgeving maakt het werk erg leuk. Eerder ben ik bijvoorbeeld betrokken geweest bij een Niet Gesprongen Explosieven-onderzoek bij Badhoevedorp en daar zijn bommen aangetroffen. Zo’n ontmanteling door de explosievenopruimingsdienst heeft veel impact op de omgeving. Dat zijn spannende dingen waar je allemaal mee te maken hebt.’

Foto: Davien Hulsman