Hoe wordt een aquaduct gebouwd?

Hoe bouwen jullie het aquaduct Muiden zonder lekkage? Deze vraag kregen we binnen via de informatielijn 0800-8002. De vraagsteller had bij de bouwplaats gezien dat de Vecht voor de helft is afgedamd en dat daar werkzaamheden plaatsvinden om 1 deel van het aquaduct te maken. ‘De bouw vindt dus kennelijk plaats in 2 delen’, zei hij. Maar: ‘Hoe worden die delen aan elkaar gekoppeld zonder lekkage van de Vecht?’ We maakten onderstaande infographic om het antwoord op die vraag duidelijk uit te leggen.

Klik om de infographic op groter formaat te bekijken.

Klik om de infographic op groter formaat te bekijken.

Planning

Voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het grootste aquaduct van Europa, zoals heien, startten in september 2013. Van februari 2015 tot en met december 2015 bouwen we de oostelijke helft van het aquaduct (fase 2 en 3). Van januari 2016 tot ongeveer medio 2016 is de westelijke helft aan de beurt (fase 4 en 5). Daarna volgt de afwerking: we brengen bebording en verlichting aan en asfalteren de weg onder het aquaduct. Het aquaduct Muiden wordt naar verwachting halverwege 2016 opengesteld voor verkeer.

 

Lees meer over de werkzaamheden rond knooppunt Muiderberg die startten op 18 augustus.

Naar werk: Aquaduct Muiden