Jara Brinkman, stakeholder coördinator bij VEENIX

Aannemer VEENIX is buiten al volop aan de slag met voorbereidende werkzaamheden voor de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. Wij nemen je mee achter de schermen en laten je kennis maken met de mensen achter VEENIX en Rijkswaterstaat.

Vertel, wat doe je precies voor werk?

‘Mijn functie houdt in dat ik de belangen van de betrokken partijen, zoals de gemeente, bewoners en het Amsterdamse Bos, vertegenwoordig binnen VEENIX voor en tijdens de uitvoering van de A9BAHO. Daarvoor moet ik goed weten wat er speelt en wat iedereen belangrijk vindt. In het contact met de betrokken stakeholders trekken we altijd samen op met Rijkswaterstaat. Als er dan concrete acties en plannen zijn die door VEENIX buiten worden uitgevoerd en die invloed hebben op de omgeving, is het aan mij om iedereen te informeren.’

Waar houd je je nu mee bezig binnen?

‘Wij voeren dit werk uit in opdracht van Rijkswaterstaat. Waar zij het grote publiek informeren, berichten wij de directe omgeving waar de werkzaamheden plaatsvinden over de mogelijke hinder die dit met zich meebrengt. Specifiek voor de A9 zijn dat nu vooral de voorbereidende werkzaamheden, zoals grondonderzoek en betononderzoek.  

Samen met een communicatie-collega communiceren we dit soort werkzaamheden richting de omwonenden via bewonersbrieven. Al eerder hebben we bewonersavonden gehouden waar veel mensen op af kwamen. We proberen zoveel mogelijk mee te denken over hoe we de omgeving zo goed mogelijk kunnen informeren. Als we zo echt van start gaan met de verbreding en verdiepte aanleg, dan gaan we periodiek met een groep bewoners in overleg over de hinder van de werkzaamheden; werken de hinderbeperkende maatregelen of zien we zaken over het hoofd? Kunnen we dingen beter doen? Zo proberen we met de omgeving mee te denken om de bouwperiode zo goed als mogelijk door te komen’.

Wat maakt je werk zo boeiend?

‘Je bent echt een spin in het web tussen heel veel in- en externe partijen, dat maakt het voor mij enorm leuk. Je kan natuurlijk alles vanachter je bureau bedenken, maar als je dan op een bewonersavond staat merk je pas echt dat het leeft bij de omgeving en dat mensen behoefte hebben aan informatie. Wat het werk daarnaast mooi maakt, is dat we een team vormen met Rijkswaterstaat. Samen willen we het project voor alle stakeholders zo goed mogelijk laten verlopen. Dat teamgevoel motiveert en maakt het werk leuk!’

Foto: Davien Hulsman