Kiezels op de snelweg?

Soms als je op een net nieuwe weg rijdt hoor je getik, alsof er allemaal kiezels uit de weg opspatten. Wat is er aan de hand?

In Nederland gebruiken we veel zoab: zeer open asfaltbeton. Zoab heeft een open structuur, het heeft kleine gaatjes die het geluid van banden dempen en regenwater opnemen. Het bestaat uit een mengsel van gebroken grind, zand, vulstof en bitumen. Dit laatste is een stroopachtig bindmiddel, gemaakt van aardolie, dat ervoor zorgt dat de steentjes in het zoab aan elkaar blijven zitten.

Glad asfalt

Nieuwe asfalt is relatief glad omdat het wordt omhuld door een laagje bitumen. Glad asfalt betekent een langere remweg, en dat heeft gevolgen voor de veiligheid. Na één tot twee maanden is de weg ingereden, want dan is het laagje bitumen verdwenen en rijd je over het asfalt zelf.

 

Close-up van zoab machine-split

Stroef split

Om in de tussentijd te zorgen dat de weg niet te glad is wordt er split op de weg gestrooid. Split is een soort grof zand dat ervoor zorgt dat auto’s de eerste paar weken meer grip hebben op de snelweg. Een foto van het split dat we bij Rijkswaterstaat gebruiken zie je hierboven.

Geen kiezels, geen schade

Het tikkende geluid op een nieuwe weg, alsof er kiezels om je oren vliegen, komt door het split. Het split spat op en tikt tegen de wielkast en misschien de ramen van je auto. Het lijken harde tikken, maar split bestaat uit zulke kleine korrels dat het onmogelijk schade kan geven.

Waarschuwen tegen schrikken

Toch kunnen mensen erg schrikken van het geluid en dat kan ook weer gevaarlijke situaties opleveren. Daarom plaatsen we langs nieuwe wegen altijd het waarschuwingsbord voor losliggende stenen. Maar geen zorgen: er zijn dus geen stenen of kiezels te bekennen, alleen split.

Waarschuwingsbord voor losliggende stenen.

Bord dat waarschuwt voor losliggende stenen.

Naar werk: Verbreding A6