Lees, luister en kijk hoe geluidoverlast wordt gereduceerd

Rijkswaterstaat kan geluidoverlast door verkeer niet voorkomen, maar wel beheersen. We doen dat door geluid te berekenen in plaats van te meten. In onderstaande animatie is te zien hoe we de geluidbelasting langs rijkswegen in kaart brengen. Tevens valt te lezen hoeveel geluid een rijksweg mag produceren. Ten slotte toont Rijkswaterstaat geluidfragmenten vanuit de woning van de familie Van de Weg.

Animatie ‘Geluid in beeld’

Geluidoverlast door verkeer kunnen we niet voorkomen, maar wel beheersen. In deze animatie wordt uitgelegd hoe Rijkswaterstaat de geluidsbelasting langs rijkswegen in kaart brengt en waarom we geluid berekenen in plaats van meten. Verder ziet u welke maatregelen worden genomen om de leefbaarheid voor omwonenden te vergroten.

Brochure ‘Geluid langs rijkswegen’

Hoeveel geluid mag een rijksweg eigenlijk produceren? En welke maatregelen kan Rijkswaterstaat treffen om geluidoverlast te reduceren? In deze brochure leest u er alles over.

Link naar onze geluidstool

Wie langs een rijksweg woont, kan last hebben van verkeersgeluid. Om u een indruk te geven hoe maatregelen als stiller asfalt of gevelisolatie kunnen bijdragen aan woonplezier, tonen wij u hier geluidfragmenten vanuit de woning van de familie Van de Weg.