Paul Puister: ‘Creativiteit is de sleutel tot succes’

Paul Puister werkt in het ‘team faseringen’ bij aannemerscombinatie Parkway6. In de bouwwereld betekent een fasering: hoe zorg je ervoor dat de nieuwe weg tijdens de verschillende bouwfases in gebruik kan worden genomen, en het verkeer er kan blijven rijden tijdens de bouw. De A6 kent drie bouwfases. In de zomer van 2018 start bouwfase 2, het verkeer wordt dan ‘omgezet’ en gaat over een deel van de nieuw aangelegde A6 rijden. Paul legt uit hoe het werkt.

 

Paul: ‘Het begint met een plan hoe we de A6 op hoofdlijnen zo efficiënt mogelijk kunnen verbreden. Het belangrijkste hierbij is om het verkeer zo min mogelijk in de weg te zitten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Als het plan op hoofdlijnen er ligt, werken we een faseringsplan uit. Een faseringsplan geeft de verschillende stappen aan in de planning om de verbreding te kunnen uitvoeren.’

 

Paul Puister voor het planbord. Iedere discipline heeft een eigen kleur. Bijvoorbeeld: roze staat voor Civiel, groen voor DVM-systemen (Dynamisch Verkeersmanagement), blauw voor Grondwerk.


De planning

Wie de bouwkeet van Parkway6 binnenstapt aan de Oorweg in Almere, kan er niet omheen. De muren in de keet worden grotendeels ingenomen door een meterslang planbord. De A6 is er opgedeeld in verschillende vakken: van Almere Havendreef tot aan Almere Buiten-Oost. Aan ieder vak hangt een planning die Paul wekelijks met zijn team bespreekt. Hij zorgt dat alle uitvoerende disciplines, van grondwerken tot verkeersmanagement, hun activiteiten inzichtelijk maken. Raken de activiteiten elkaar en zo ja, hoe gaan we daarmee om? Daar zoekt hij naar.

 

Paul geeft een voorbeeld: ‘Als in de planning staat dat een brugdek geasfalteerd wordt, moet het brugdek wel klaar zijn. Daarop moeten vervolgens weer kabels, lampen en andere systemen worden aangebracht. Het klinkt simpel, maar vanuit de verschillende disciplines stemmen we dit nauwkeurig af via het planbord. Zo komen we buiten niet voor verrassingen te staan.’

De fasering

De planning gaat hand in hand met het faseringsplan. Dat gaat als volgt: als het definitieve ontwerp voor de nieuwe A6 van de tekentafel rolt, staat Paul klaar met een schaar. Hij knipt de A6 in stukken en gaat puzzelen, op zoek naar de beste oplossing hoe het verkeer tijdens de bouw kan rijden. Waar zit de ruimte? ‘Om die puzzel te leggen is fantasie nodig hoe de wereld eruit ziet tijdens de bouw,’ vertelt Paul. ‘Ik moet het plaatje kunnen visualiseren, past het nog, gaat het goed.’ Creativiteit voor het vinden van de best passende oplossing, is volgens hem de sleutel tot succes, zowel voor de weggebruiker als de aannemer. De doorstroming van het verkeer en de veiligheid van weggebruikers en wegwerkers zijn daarin leidend. Ten slotte komt uit het knip- en plak proces, met input van alle disciplines die in de uitvoering werken, het faseringplan.

 

Een voorbeeld van een fasering is de nieuwe afrit Almere Haven. De oude afrit lag op de plek waar straks de verbrede A6 komt te liggen en het nieuwe viaduct ’t Oor. Om ruimte te maken voor die werkzaamheden, is de huidige afrit naar voren gelegd. Paul: ‘Door te knippen en plakken kwamen we tot de oplossing om het verkeer dat over de nieuwe afrit Almere Haven komt, eerst in een tijdelijke situatie over een deel van de toekomstige busbaan te laten rijden. Dan kunnen we in de volgende fase de busbaan en afrit definitief klaar maken voor gebruik.’

3D-model

Voor een fasering maakt Parkway6 gebruik van een 3D-model. ‘Daardoor zien we of het past’, vertelt Paul. ‘We leggen de huidige en de definitieve situatie op elkaar. Samen met alle disciplines van de uitvoering maken we vervolgens plannen hoe we het werk kunnen bouwen. Van damwanden tot bigbags (grote zandzakken), alle onderdelen die nodig zijn passeren de revue. Op basis van veiligheid en planning maken we vervolgens een keuze.’

Van schets naar realisatie

Het leukste aan zijn werk vindt Paul in teamverband iets maken, van schets naar realisatie. ‘Saamhorigheid is heel belangrijk. Iedereen moet erin geloven. Als een faseringsplan niet gesteund wordt, sta je in je eentje. We luisteren dus goed naar elkaars belang én problematiek en maken gebruik van elkaars kennis. Tenslotte hebben we elkaar nodig, samen bouwen we één project. Dat is gaaf!’

 

Klik hier voor meer informatie over de drie bouwfases van de A6 .