Plaatsen damwand bij Kantershof

De bodem bij het geluidsscherm dat ter hoogte van Kantershof langs de A9 staat is  niet stabiel en dit is wel nodig om ervoor te zorgen dat het geluidsscherm stevig verankerd blijft. In de winter van 2020 plaatsen we daarom naast het geluidsscherm een damwand van ongeveer 110 meter. Hiermee stoppen we de beweging in de bodem.

Trillingsvrije methode 

De wand bouwen we op met stalen damwandplanken met een lengte van ongeveer tien meter. Eerst voeren we via onze bouwweg een damwandstelling aan en bouwen deze op tussen het water en het geluidsscherm. Daarna drukken we de damwandplanken in de grond. Deze werkmethode levert weinig geluidshinder op en veroorzaakt nauwelijks trillingen in de omgeving.

Vervolgens boren we stalen ankers van 20 meter in de grond. De ankers zetten we vast door cement onder hoge druk in de grond te injecteren.

Werktijden en hinder 

De werkzaamheden voeren we begin 2020 uit en duren ongeveer zes weken. In het schema ziet u hoe de planning er globaal uitziet. De exacte startdatum is nu nog niet bekend. Hierover informeren we u later. We werken van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur. We passen bij het aanbrengen van de damwand een methode toe die voor weinig geluid en trillen zorgt. Er is wel groot en zwaar materieel voor de werkzaamheden nodig, dit staat en rijdt naast het geluidsscherm aan de kant van de woningen. Dit kan geluidsoverlast geven, mogelijk heeft u ook last van de verlichting van de bouwplaats.

Monitoring 

Voordat de werkzaamheden starten, hangt Rijkswaterstaat trillingsmeters op in de wijk. Hiermee wordt continu gemeten of de werkzaamheden inderdaad zonder trillingen worden uitgevoerd. 

Groen 

Als de damwand is aangebracht, planten we op het talud nieuwe bomen en struiken. De rest van het groen volgt bij de inrichting van het park dat later op het dak van de Gaasperdammertunnel komt.