Plaatsen damwand bij Kantershof

In 2018 en 2019 informeerden we u over beweging in de bodem bij het geluidsscherm dat ter hoogte van Kantershof langs de A9 staat. De bodem is hier niet stabiel en dit is wel nodig om het geluidsscherm stevig te verankeren.

Vanaf maandag 9 maart plaatsen we daarom naast het geluidsscherm een damwand van ongeveer 110 meter. Hiermee stoppen we de beweging in de bodem.

Trillingsvrije methode

De wand bouwen we op met stalen damwandplanken met een lengte van ongeveer tien meter. Momenteel leggen we een werkweg aan. Via deze weg voeren we een damwandstelling aan en bouwen deze op tussen het water en het geluidsscherm. De eerste vier planken worden in de bodem getrild. Daarna kunnen we de damwandplanken in de grond drukken. Het drukken van damwanden levert weinig geluidshinder op en veroorzaakt nauwelijks trillingen in de omgeving. Het aanbrengen van de damwandplanken duurt ongeveer twee weken.

Vervolgens boren we met een stelling stalen ankers van 20 meter in de grond. De ankers zetten we vast door cement onder hoge druk in de grond te injecteren. Op onderstaande afbeelding ziet u schematisch hoe we de ankers aanbrengen. Als het cement is uitgehard verbinden we de ankers met de damwand. Daarna ruimen we de werkweg op.

Werktijden en hinder

De stelling waarmee we de damwand aanbrengen zetten we op maandag 9 maart neert. Daarna duren de werkzaamheden ongeveer vijf tot zes weken. We werken van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 uur en 19:00 uur. We passen bij het aanbrengen van de damwand een methode toe die voor weinig geluid en trillen zorgt. Er is wel groot en zwaar materieel voor de werkzaamheden nodig, dit staat en rijdt naast het geluidsscherm aan de kant van de woningen. Dit kan geluidsoverlast geven, mogelijk heeft u ook last van de verlichting van de bouwplaats.

Monitoring

Voordat de werkzaamheden starten, hangt Rijkswaterstaat trillingsmeters op in de wijk. Hiermee wordt continu gemeten of de werkzaamheden inderdaad zonder trillingen worden uitgevoerd.