20 februari- 24 maart ‘Operatie Middeneiland’: wat gaan we doen?

Op maandag 20 februari is het eerste deel van de bypass in gebruik en start voor VeenIX Operatie Middeneiland. Tijdens Operatie Middeneiland worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om het tweede deel van de bypass in gebruik te nemen (eind maart) en voor de bouw van de noordelijke bak van de verdiepte ligging.

Wat gaan we doen tijdens Operatie Middeneiland?

Gedurende Operatie Middeneiland rijdt het verkeer richting Holendrecht op het zuidelijke deel van de bypass en verkeer richting Schiphol nog op de huidige plek op de A9, de noordelijke rijbaan. Tussen het zuidelijke deel van de bypass en de noordelijke rijbaan van de huidige A9, ligt het middeneiland. In dit middeneiland moeten we in vijf weken tijd veel werkzaamheden uitvoeren. Sommige werkzaamheden brengen overdag forse geluidhinder met zich mee. Hieronder een overzicht van alle werkzaamheden.

Datum

Soort werkzaamheden

Dag/nacht

Locatie

Hinder

Tussen maandag 20 en donderdag 23 februari Reserveren uitloop werkzaamheden weekend van 17 februari en 20 februari Nacht Tussen de Schipholbrug en de Beneluxbaan
Van maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari Aanbrengen damwanden Van maandag t/m zaterdag van 07.00 uur tot 19.00 uur Ten westen van de Keizer Karelweg Forse trilling- en geluidhinder
In de week van 20 februari Slopen zuidelijke helft van de Kloostunnel (Bovenlandpad). Dit is het fietstunneltje t dat al een tijd dicht is. Van maandag t/m zaterdag van 07.00 uur tot 19.00 uur Bovenlandpad Forse geluidhinder
In de week van 27 februari Slopen noordwand van de oude pompkelder ter hoogte van het Oude Dorp. Van maandag t/m zaterdag van 07.00 uur tot 19.00 uur Oude Dorp Forse geluidhinder
Van maandag 20 februari tot medio maart Aanbrengen damwanden Van maandag t/m zaterdag van 07.00 uur tot 19.00 uur Tussen de Keizer Karelweg en de Beneluxbaan en ter hoogte van het Kazernepad en het Keizer Karelcollege Forse geluid- en trillingshinder
Van maandag 20 februari t/m vrijdag 10 maart Op het zuidelijke dek van het oude A9-viaduct over de Keizer Karelweg rijdt geen verkeer meer: de liggers worden losgezaagd en uitgehesen. Ze worden hergebruikt voor een viaduct elders in het land. Keizer Karelweg Geluidhinder
Van maandag 20 februari t/m vrijdag 24 maart Verwijderen zuidelijke rijbaan van de A9 en aanleggen noordelijke rijbaan van de bypass. Verwijderen geleiderails, verwijderen asfalt (frezen), aanbrengen puinfundering, aanbrengen nieuw asfalt, aanbrengen nieuwe tijdelijke geluidschermen, nieuwe geleiderail, belijning en lichtmasten Van maandag t/m zaterdag van 07.00 uur tot 19.00 uur. Enkele werkzaamheden in de nacht Tussen de Schipholbrug en de Beneluxbaan Het verwijderen van asfalt (frezen) en geleiderails geven forse geluidhinder
Van maandag 20 maart t/m vrijdag 24 maart Asfalteren noordelijke rijbaan van de bypass. 5 nachten Tussen de Schipholbrug en de Beneluxbaan Geluidhinder door de aanwezigheid van bouwverkeer en medewerkers
Februari/maart Verleggen kabels en leidingen Overdag. Via de kabels en leidingen bedrijven ontvangen direct omwonenden informatie over eventuele hinder/werkdagen en tijden De Keerpuntweg en de Ouverture

 

Na bovenstaande werkzaamheden, wordt in het weekend van 24 – 27 maart, het tweede deel van de bypass klaar gemaakt voor gebruik. De A9 is dan eveneens gedeeltelijk afgesloten. Vanaf maandag 27 maart rijdt al het verkeer over de bypass. De volgende stappen zijn het slopen van bestaande viaducten en het bouwen van de verdiepte ligging.