Onderdelen viaduct Keizer Karelweg krijgen tweede leven in Limburg

Voor het verbreden van de A9 tussen knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht moeten we tien viaducten in de weg vernieuwen. De huidige viaducten slopen we niet zomaar, maar willen we een tweede leven geven. Een aantal liggers (draagbalken) wordt straks gebruikt voor een nieuw circulair viaduct in Limburg.

Rijkswaterstaat wil in 2030 klimaatneutraal en circulair werken. Een aantal partijen werkt daarom aan circulaire viaducten. Een van die partijen is het consortium Closing The Loop, dat een circulair viaduct bouwt bij de A76 Daelderweg in Nuth, Limburg. Daarvoor gebruiken ze liggers van het viaduct over de Keizer Karelweg in Amstelveen. Dat viaduct wordt vernieuwd vanwege de verbreding en verdiepte aanleg van de A9.

Stap voor stap

Driek Nuijens, technisch manager bij Rijkswaterstaat, legt uit welke stappen genomen moeten worden om de liggers te demonteren en naar Limburg te transporteren. ‘De draagbalken van een viaduct zitten heel dicht tegen elkaar aan. We maken eerst een tijdelijke ondersteuning onder het viaduct. Daarna worden aan de uiteinden van het viaduct heel veel gaten geboord, waardoor de liggers los komen van de constructie’, vertelt Driek. ‘Dan zagen we aan de bovenkant door het wegdek de liggers een voor een in de lengte los. Als dat is gebeurd, kunnen we de liggers stuk voor stuk uithijsen en transporteren. Een flink aantal stappen dat we moeten uitvoeren, maar het werk is zeker te overzien.’

De liggers zijn iets meer dan 20 meter lang, weet Driek. Voor het nieuwe viaduct in Limburg zijn 28 liggers nodig. Er worden iets meer liggers gedemonteerd voor hergebruik. Driek: ‘Dat doen we zodat er een paar reserve liggers zijn die we kunnen gebruiken als er iets niet helemaal goed gaat.’

Steeds meer projecten

Niet alleen de liggers van het viaduct van de Keizer Karelweg zijn geschikt voor hergebruik. Van verschillende viaducten die we tijdens de werkzaamheden aan de A9 vernieuwen, komen rond de 1.000 liggers vrij. ‘Het zou mooi zijn als we zo veel mogelijk van die liggers een tweede leven kunnen geven’, vertelt Driek. En het gaat de goede kant op, want naast het viaduct in Limburg worden er ook liggers van de A9 gebruikt voor een viaduct in de N201 in Noord-Holland. ‘En we voeren momenteel ook gesprekken om de liggers te hergebruiken bij andere projecten’, weet Driek.

‘Steeds meer mensen lezen over het hergebruik van de liggers in vakbladen. Door die aandacht voeren we ook meer gesprekken over hergebruik. Dat kan weer leiden tot nieuwe projecten waar onze liggers heen kunnen’, vertelt Driek. ‘En binnen Rijkswaterstaat hebben we geregeld overleg met de technisch managers en dan inventariseren we bij welke projecten materialen vrijkomen die hergebruikt kunnen worden en waar die materialen dan eventueel weer gebruikt kunnen worden.’

Niet alles bruikbaar

Voordat materialen hergebruikt worden, moet eerst worden bekeken of de kwaliteit nog wel goed is. Viaducten moeten in Nederland 100 jaar mee kunnen gaan.  ‘En we kijken ook naar de hoeveelheid verkeer en de hoeveelheid zware transporten die over een weg heen gaan. Zo kan het zijn dat liggers niet geschikt zijn voor een snelweg, maar wel voor een provinciale weg’, legt Driek uit. ‘Het beton van de liggers uit de Keizer Karelweg is nog in goede staat en de liggers zijn constructief ook geschikt voor hergebruik’.