27 tot 30 augustus: A9 dicht vanaf knooppunt Badhoevedorp tot afrit 4

Van vrijdag 27 augustus 20.00 uur tot maandag 30 augustus 5.00 uur is de A9 in één richting, vanaf knooppunt Badhoevedorp tot afrit 4 Ouderkerk aan de Amstel dicht. Verkeer wordt omgeleid via de A4, de A10 en de A2. De extra reistijd is naar verwachting circa 10-30 minuten. 

De andere kant op is er tussen aansluiting Ouderkerk a/d Amstel (4) en het Kazernepad één rijstrook afgesloten. Dat betekent dat op dit deel van de A9 twee rijstroken beschikbaar zijn voor het verkeer.

Slopen deel viaducten

Aannemer VeenIX sloopt dit weekend de zuidelijke delen van de viaducten Amsterdamseweg en het Kazernepad in Amstelveen. Deze werkzaamheden veroorzaken forse hinder voor de directe omgeving.

Om de verdiepte ligging aan de noordkant te kunnen bouwen, legt VeenIX aan de zuidkant van de A9 tijdelijk extra rijstroken aan, een zogenaamde bypass. Onder de huidige viaducten is onvoldoende ruimte voor deze tijdelijke rijstroken, daarom moeten ze gesloopt worden. Om de verbinding tussen Amstelveen noord en zuid tijdens de bouw van de verdiepte ligging te behouden, heeft VeenIX begin van de zomer twee tijdelijke bruggen geplaatst op deze locaties.

Noordelijk deel

De noordelijke delen van de viaducten worden gesloopt als het verkeer over de bypass aan de zuidkant van de A9 rijdt. De noordelijke rijbaan is dan vrij van verkeer waardoor geen afsluiting nodig is. Naar verwachting zal dit eind 2022 plaatsvinden.

Omleidingen

Er zijn diverse omleidingen ingesteld:

  • Verkeer vanuit de richting Haarlem/Schiphol richting knooppunt Holendrecht wordt omgeleid via de A4, A10 en de A2.
  • Verkeer vanuit Amstelveen richting knooppunt Holendrecht wordt omgeleid via de A9 richting knooppunt Badhoevedorp, de A4, A10 en A2.
  • Vanaf Ouderkerk aan de Amstel tot aan het Kazernepad zijn twee rijstroken open. Vanaf oprit 5 Amstelveen-Stadshart tot aan knooppunt Badhoevedorp wordt verkeershinder verwacht.

Geluidhinder

Gedurende het weekend van 27 tot 30 augustus wordt dag en nacht gewerkt. Het slopen van de viaducten brengt forse geluidhinder met zich mee. Om de hinder voor de omgeving zoveel als mogelijk te beperken, gebruikt VeenIX in de nacht een sloopknijper. Dit is een stillere methode. De directe omgeving is door middel van bewonersbrieven geïnformeerd over de werkzaamheden.