A6 bij Almere van 1 tot 3 september dicht tussen knooppunten Gooimeer en Almere

Van vrijdagavond 1 september 20.00 uur tot zondagochtend 3 september 10.00 uur werken we aan de A6 bij Almere. De A6 is hierdoor in beide richtingen afgesloten tussen knooppunt Gooimeer (Hogering) en knooppunt Almere.

Omleiding

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A27 en de A1. Lokaal verkeer kan gebruik maken van de Hogering en de Buitenring. Bestemmingsverkeer kan van de A6 gebruik blijven maken via de op- en afritten Almere Stedenwijk, -Haven en –Stad. Het Havenfestival is bereikbaar via afslag Almere Haven. Weggebruikers moeten rekening houden met een langere reistijd van ongeveer 15 minuten.

Sloop viaduct Buitenhout

De A6 wordt afgesloten in verband met de sloop van het westelijke deel van het viaduct Buitenhout (Tussenring). Door de A6 tijdens de sloop van het viaduct in beide richtingen af te sluiten wordt de veiligheid van de weggebruiker en wegwerker geborgd. Ook kan de aannemer het werk zo in kortere tijd uitvoeren waardoor de verkeershinder beperkt blijft tot één weekend. Het slopen van het viaduct vindt zowel overdag als ’s nachts plaats. Aangezien er in de directe omgeving van het viaduct geen woningen of bedrijven staan, is de verwachting dat de geluidshinder van het werk beperkt blijft.

 

Aanleg nieuw viaduct

Direct na de sloop van het westelijke deel start aannemerscombinatie Parkway6 met de aanleg van een nieuw, breder viaduct. Verkeer kan in de tussentijd gebruik blijven maken van het oostelijke deel van het viaduct. In het voorjaar van 2018, wanneer het nieuwe viaduct gereed is en in gebruik kan worden genomen, wordt ook het oostelijke deel gesloopt. Voor dit werk zal de A6 in het voorjaar van 2018 nog een keer in beide richtingen afgesloten worden.

Op- en afrit Almere Buiten-West tot maandagochtend 4 september afgesloten

In het weekend van 1 tot 3 september wordt ook de rotonde boven aan de afrit Almere Buiten-West, op de Tussenring, omgebouwd naar een kruispunt met verkeerslichten. De verwachte toename aan verkeer kan met een kruispunt beter verwerkt worden. Zowel de op- en afrit Almere Buiten-West blijven daarom het hele weekend afgesloten, van vrijdagavond 1 september 20:00 uur tot maandag 4 september 05:00 uur.

Extra werkzaamheden

Het weekend van 1 tot 3 september wordt ook gebruikt om werkzaamheden uit te voeren waar anders aparte afsluitingen voor nodig zouden zijn. Op verschillende locaties langs het afgesloten deel van de A6 worden sloopwerkzaamheden uitgevoerd, damwanden ingetrild en funderingspalen geheid. Deze werkzaamheden veroorzaken geluidshinder. Voor een actueel overzicht van deze werkzaamheden per viaduct, kijk je hier.