Bouwplaats A9 Gaasperdammerweg 1.000 dagen ongevalvrij

Vandaag, woensdag 16 december, staan de projectteams van RWS en aannemer IXAS (samen RIXWAS) van de A9 Gaasperdammerweg, stil bij het feit dat er 1.000 dagen lang en gedurende 800.000 gewerkte uren, geen ongeval heeft plaatsgevonden. Technisch manager bij Rijkswaterstaat, Joop van der Velden: “Dat is vrij uniek gezien de omvang van het werk.”

Sinds afgelopen november zijn alle buizen van de langste landtunnel van Nederland open voor het verkeer. “Hoe gek het ook mag klinken, kijkend naar de hoeveelheid uren die er in de afgelopen jaren zijn gewerkt, mag je er statistisch van uitgaan dat er ongevallen (met verzuim als gevolg) gebeuren”, vervolgt Joop. “In 2019 hebben we in hele korte tijd de tunnel bekleed met hittewerende bekleding. Er is 7 dagen per week 24 uur lang gewerkt om die platen aan te brengen. In 2020 hadden we vier grote weekendafsluitingen, waarin veel werkzaamheden tegelijk werden uitgevoerd. Ook hier is dag en nacht gewerkt, door meerdere onderaannemers met ieder een eigen opdracht.”

Duidelijke afspraken

Wilfried Lips, HSSE Manager (Healthy Safety, Security en Environment) bij aannemerscombinatie IXAS: “We hebben heel veel aandacht voor veiligheid. Van te voren is gekeken naar de individuele plannen en risico’s én naar de risico’s van de overlappende werkzaamheden. Dit is opgenomen in het overall plan. We hebben bijvoorbeeld geprobeerd de werkzaamheden zoveel mogelijk uit elkaar te trekken, zodat ze elkaar niet in de weg zitten. Het is echt een kwestie van het maken van duidelijke afspraken en zorgen dat iedereen zich hieraan houdt: de medewerker, de leidinggevende en uiteindelijk iedereen bij RIXWAS.”

Open cultuur belangrijk

Wilfried: “We werken in een open cultuur waarbij we elkaar kunnen en moeten aanspreken op (onveilig) gedrag. Niet om te zeveren, maar om het werkbaar en veilig te houden. Dit geldt ook voor wat betreft de Covid-19 maatregelen. Natuurlijk is dat lastig, maar het is lastiger als iedereen ziek thuis zit.” Joop vult aan: “We hebben heel bewust gewerkt aan die open cultuur, waarin IXAS incidenten kon en durfde te melden. Er is geïnvesteerd om veiligheid nog meer in het DNA van RIXWAS te krijgen. Zo hebben we gezamenlijke trainingen in aanspreken gedaan en kwam er een training waar RIXWAS-ers zelf verplaatste steigers leerden keuren. Voorheen moest er daarvoor altijd iemand van buiten bij worden gehaald. Doordat eigen mensen nu kunnen keuren, ben je veel flexibeler en tegelijkertijd zit veiligheid veel meer in het hoofd!”

Veiligheid nooit vanzelfsprekend

Toch hebben beide projectteams ook intens ervaren dat veiligheid geen vanzelfsprekende zaak is. Joop: “Ondanks dat dit een van de mooiste projecten van Nederland is, zit er een zwart randje omheen. Toen vier jaar terug de echte tunnelbouw volop in gang was, heeft er een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Deze gebeurtenis heeft iedereen nog scherper gemaakt. Ook nu nog in de afgelopen maand, bij een weekend met werkzaamheden, staan er zogenaamde portaalwachters. Dat is bij geen enkel ander project zo.”