Afbreken oude A9 van start

Vanaf maandag 23 november rijdt al het verkeer door de Gaasperdammertunnel en is de huidige A9 niet meer in gebruik. De komende maanden breken we deze weg af. Lees hier welke werkzaamheden daarvoor nodig zijn en of er hinder is op de weg.

Asfalt frezen en verwijderen geluidscherm

Het afbreken van de ‘oude’ A9 start met het verwijderen van het geluidscherm, de vangrail, de verkeersportalen en alles wat in de berm staat zoals verkeersborden en verlichting. Ook beginnen we op 23 november met het frezen van het bestaande asfalt. Met een machine schrapen we het asfalt weg en voeren het direct af.

Puin afgraven

Onder het asfalt ligt een laag puin. Die graven we af en leggen we tijdelijk in twee depots. Deze liggen aan de zuidkant van de tunnel bij de huidige op- en afrit van de S112 Gooiseweg. Het afgraven van het puin duurt tot begin februari 2021. Daarna breken we het puin en voeren het af naar een locatie waar het wordt hergebruikt.

Werktijden en hinder

Deze werkzaamheden voeren we uit van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur. Het frezen van asfalt zorgt voor veel geluid in de omgeving. Verder kunt u geluid horen van claxons, machines en bouwverkeer.

Afgraven zand – eerste drie weken van 06:00 tot 22:00 uur

Onder de puinlaag ligt ongeveer 300.000 m3 zand. Dit graven we weg met een kraan en voeren we af met een vrachtwagen. Op verschillende plekken moeten we eerst het zand van de A9 verwijderen, voordat we grond voor het park op het tunneldak kunnen aanbrengen.

Locaties en transportroutes

In december graven we zand weg op vier verschillende locaties. Met een graafmachine storten we het zand in een vrachtwagen die het direct afvoert. Ongeveer elke vijf minuten rijdt er een vrachtwagen over de route. Op afbeelding 2 op de achterzijde staan de werklocaties en de routes van de vrachtwagens aangegeven.

Vanaf januari graven we op de hele oude A9. We maken dan zo veel mogelijk gebruik van dezelfde routes die op de afbeelding staan aangegeven.

Werktijden

We werken van maandag 30 november tot en met vrijdag 18 december op doordeweekse dagen tussen 06:00 uur en 22:00 uur. De planning wordt mogelijk nog wat aangepast, zodat we wat eerder in de avond klaar zijn. In de kerstvakantie wordt er geen zand afgegraven. Op maandag 4 januari gaan we weer verder, we werken dan weer tussen 07:00 en 19:00 uur. Aan het begin van het voorjaar van 2021 is het graafwerk klaar.

Hinder

Het afgraven van het zand en de transporten zorgen voor geluid in de omgeving. Dit kan hinderlijk zijn voor omwonenden. Om de overlast te beperken leggen we op ons bouwterrein doorgaande routes aan, zodat achteruitrijden (waarbij piepers zijn te horen) niet nodig is. Aan de zuidkant van de A9 hebben we eerder aangelegde poorten weer in gebruik genomen (zie afbeelding 1). Hierdoor spreiden we het bouwverkeer en concentreert het werk zich niet op één locatie. Verder houden we de wegen buiten ons bouwterrein goed schoon.

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Opbouw park

Vanaf de spoorlijn Amsterdam-Utrecht tot de Gooiseweg is op het tunneldak een laag drainagezand met daarop 80 cm grond aangebracht. Op de luchtfoto (afbeelding 1) is dit goed te zien. In dit gebied gaan we vanaf eind november de voetpaden afbouwen en voeren we grond aan voor het talud aan de zuidkant van de tunnel.

  • Tussen de Gooiseweg en het Nellesteinpad brengen we vanaf december het drainagezand en de grond aan.
  • Tussen het Nellesteinpad en de metrolijn Gaasperplas verwijderen we eerst de oude A9. Daarna, tegen het voorjaar van 2021, brengen we hier drainagebuizen, zand en grond aan.
  • Vanaf januari 2021 brengen we zand en grond aan tussen de metrolijn Gaasperplas en het dienstgebouw dat aan de oostkant op de tunnel staat.
  • Voor het transport van de grond gebruiken we de werk-in- en uitritten en werkwegen aan de noord- en de zuidkant van de tunnel.

Hinder

De transporten en het aanbrengen van het zand en de grond op het tunneldak, zorgen voor geluid in de omgeving. De achteruitrijpiepers op onze machines zijn zo veel mogelijk vervangen door witte ruis. Dit geeft minder geluidshinder.