Aanbrengen hittewerende bekleding in de tunnel 

De vijf buizen van de Gaasperdammertunnel worden aan de binnenkant afgewerkt met hittewerende bekleding. Dit is nodig om aan de wettelijke eisen van brandwerendheid te voldoen. In januari 2019 starten we met de werkzaamheden, als alles volgens planning verloopt zijn we aan het eind van 2019 hiermee klaar. Omdat deze in de tunnel plaatsvinden, ondervindt u hier weinig hinder van.

Werkzaamheden 

Om de hittewerende bekleding aan te kunnen brengen, demonteren we verschillende installaties die in de tunnel hangen. Daarna bevestigen we speciale hittewerende platen aan de wanden en het plafond. Vervolgens hangen we de intallaties weer op en testen we of ze goed zijn aangesloten. Dit duurt minder lang dan de testen die we dit jaar uitvoerden, omdat de software al werkt en niet opnieuw moet worden gecontroleerd. 

Werktijden en hinder 

Om ervoor te zorgen dat het werk voor het eind van 2019 af is, werken we van maandag tot en met vrijdag 24 uur per dag. Als het nodig is, werken we ook in de weekenden door. Omdat we alleen in de tunnelbuizen aan de slag zijn, is er nauwelijks overlast voor de omgeving te verwachten. Mogelijk hoort u aan het eind van het jaar het testen van de omroepinstallaties.