Aangepaste wegindeling Beneluxbaan ter hoogte van de A9

De Beneluxbaan is een veelgebruikte en belangrijke weg in Amstelveen. Daarom moet de weg tijdens de sloop van het huidige viaduct en de bouw van het nieuwe viaduct, zoveel mogelijk open blijven voor het verkeer. Maar er is ook werkruimte nodig om het viaduct in zijn geheel veilig te kunnen vernieuwen, bijvoorbeeld voor de landhoofden (de steunpunten aan het begin en eind van het viaduct) en de middensteunpunten. Daarom is de indeling van de Beneluxbaan, de Keerpuntweg en de Ouverture, ter hoogte van het viaduct, tijdelijk aangepast zodat én het verkeer kan blijven doorstromen, én VeenIX het viaduct kan vernieuwen.

Wat is er anders?

  • Beneluxbaan: in beide richtingen 1 rijstrook voor auto’s beschikbaar in plaats van 2. Fietsers aan de westkant worden tijdelijk via een tweezijdig fietspad langs de Keerpuntweg geleid. Aan de oostzijde van de Beneluxbaan blijft een tweezijdig fietspad
  • Keerpuntweg: de autoweg is versmald en er is een om- en omregeling met verkeerslichten voor auto’s. Zowel voetgangers als fietsers kunnen in twee richtingen over de Keerpuntweg. Deze weg is tijdelijk verbreed om fietsers en voetgangers meer ruimte te geven.
  • Ouverture: de weg is versmald en er is een om- en omregeling met verkeerslichten voor auto’s. Fietsers worden in beide richtingen omgeleid via de Beneluxbaan. Het voetpad vervalt.

Deze wegindeling blijft totdat de werkzaamheden aan het viaduct zijn afgerond, volgens de huidige planning is dat tot in 2026.