Aanpassing tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere door nieuwe spoorbrug Muiderberg

We passen het tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere uit 2011 aan. De spoorbrug bij Muiderberg heeft namelijk een nieuw ontwerp en de bestemming van een aantal percelen in Naarden wijzigt. Het ontwerp-tracébesluit (2014) lag van 12 juni tot en met 23 juli ter inzage. Hierin staat in detail welke maatregelen we treffen en wat de effecten daarvan zijn. Omwonenden en belanghebbenden hebben hun zienswijze op de wijzigingen kunnen indienen.

Staal-betonnen boogbrug en tracégrenzen

In het vastgestelde tracébesluit SAA (2011) is onder andere een verbreding van de A1 tussen Amsterdam en Muiderberg voorzien. Voor deze verbreding moet de spoorbrug bij Muiderberg verlengd worden. Deze grotere overspanning van de A1 is alleen te realiseren met een staal-betonnen boogbrug. Omdat in het tracébesluit van 2011 wordt uitgegaan van een betonnen spoorbrug, is een wijziging van het tracébesluit op dit punt nodig. Daarnaast bleek tijdens de voorbereiding van de realisatie dat de bestemming van een aantal percelen ten noorden van de A1 en aan weerszijden van de A6 (Amsterdamsestraatweg en Naarderstraatweg) niet juist in het tracébesluit staan. In het ontwerp-tracébesluit worden de tracégrenzen op een aantal locaties in Naarden gewijzigd.

Stukken digitaal inzien

Er is geen inspraak meer mogelijk. De stukken zijn wel digitaal in te zien via de site van het Centrum Publieksparticipatie.
Het Tracébesluit wordt in oktober verwacht.

Update 26 maart 2015: Tracébesluit 2014 onherroepelijk