Adviseur Schademanagement Bianca Remie: “De vierseizoenen meting biedt ons een stevige basis”

Bij het aanleggen of verbreden van een snelweg komt meer kijken dan menigeen weet. Om inzicht te bieden, deelt project A9 Badhoevedorp – Holendrecht (BAHO) iedere maand een interview met een lid van het projectteam. Ditmaal spraken we met Bianca Remie, sinds 2015 adviseur Schademanagement bij het programma Schiphol-Amsterdam-Almere en daarmee ook bij A9BAHO.

Invulling schademanagement

Tijdens een bouwproject kan schade ontstaan aan panden in de omgeving. Het risico hierop en daadwerkelijk ontstane schades moeten in kaart gebracht kunnen worden. Bij SAA werken we daarvoor nauw samen met bouwtechnisch adviesbureau BouwVisie. Bianca vertelt over die samenwerking en haar rol in schademanagement. “Schademanagement wordt binnen SAA op een vrij unieke manier ingevuld. Wij hebben namelijk vanuit Rijkswaterstaat zelf de regie over schademanagement. In andere projecten wordt de verantwoordelijkheid daarvoor veelal bij de aannemer neergelegd.

SAA heeft direct bij de start van het programma BouwVisie gecontracteerd. Voordat er een schop de grond in gaat, meten zij een jaar lang, dus gedurende alle seizoenen, wat de normale bewegingen van de bodem en het grondwater zijn. Zo weten we wat ‘normaal’ is in dit gebied en daarmee hebben we een stevige basis. Als er gedurende de uitvoering van het project andere resultaten zijn, is er wellicht een relatie met de werkzaamheden van de aannemer. Naast dat BouwVisie de bodemgesteldheid inventariseert, wordt ook een bouwkundige vooropname uitgevoerd bij alle panden in de directe omgeving. Ook wordt er vanuit het omgevingsteam met omwonenden gesproken om scherp te krijgen hoe omwonenden denken over het project en waar ze eventueel zorgen over hebben. Daarnaast brengt BouwVisie het hele gebied in kaart. Zo ontstaat een duidelijk beeld van de mogelijke risico’s voor het project. Ik ben de schakel tussen BouwVisie, Rijkswaterstaat en de omwonenden.”

Monitoren

“Voor project A9BAHO zijn er voor aanvang van de werkzaamheden in totaal 2.211 bouwkundige vooropnames uitgevoerd bij panden in de directe omgeving van het werk. En er zijn op diverse panden trillingmeters aangebracht. Daarmee monitort BouwVisie wat er met een pand gebeurt tijdens de werkzaamheden. Zij hebben een grote meldcentrale op hun locatie in Heemskerk. Tijdens de werkzaamheden aan A9BAHO zitten daar mensen achter grote beeldschermen.

Als er trillingen worden geregistreerd boven de vastgestelde streefwaarde, gaat er een telefoontje naar de aannemer. Die kan dan ter plekke kijken wat er aan de hand is en of er (direct) iets moet gebeuren. Als er gedurende het project een schademelding binnenkomt, nemen de mensen van BouwVisie de schade op. Zij zijn de eerste lijn en leggen foto’s en bevindingen van de actuele situatie naast de foto’s van de bouwkundige vooropname. Dus van het pand voordat de aannemer van start ging. Tot nu toe zijn bij project A9 Badhoevedorp – Holendrecht veertien schademeldingen binnengekomen. Daarvan zijn er nu drie afgehandeld en de rest loopt nog. Ik bespreek dossier voor dossier met BouwVisie hoe we een schademelding oppakken en afwikkelen. Als er een concept-schaderapport is en bewoners willen een toelichting, gaan de expert van BouwVisie en ik met hen in gesprek.”

Rompslomp voorkomen

“Wat ook uniek is voor SAA, is de verruimde regeling schadeafhandeling. Die komt op het volgende neer: als er een bouwkundig vooropnamerapport is, een tussentijdse schademelding én een bouwkundig eindopnamerapport, bekijken we wat de verschillen zijn en berekenen we wat de kosten van herstel zijn. We hebben in elk geval een bouwkundige voor- én eindopname nodig om een vergelijking te kunnen maken tussen foto’s van voor de werkzaamheden en foto’s van erna. De bouwkundige eindopnames vinden op een later moment plaats, namelijk als de risicovolle werkzaamheden zijn afgerond. Dan worden beide opnamerapporten van alle opgenomen panden met elkaar vergeleken om te beoordelen of er schade is ontstaan en wat het kost om deze eventuele schade te laten herstellen.*

Als de berekening van herstel van de schade onder de 5000 euro (exclusief BTW) blijft én het is aannemelijk dat de schade is ontstaan door de werkzaamheden in opdracht van Rijkswaterstaat, betalen we zonder verdere omhaal uit. Mensen tekenen er dan wel voor dat ze de gemelde schade, niet opnieuw kunnen claimen. Het is heel erg prettig om op deze manier de schadeafhandeling te mogen doen. Je kunt niet iedereen tevredenstellen, maar het scheelt een hoop rompslomp, ook voor bewoners.” Bij schades boven de 5000 euro wordt wel onderzoek gedaan naar de exacte oorzaak. De schade wordt in dat geval vergoed als uit dit onderzoek blijkt dat de schade door de werkzaamheden is veroorzaakt.

Inleven

“Ik denk dat het heel belangrijk is voor bewoners en ondernemers in de directe omgeving dat zij weten bij wie ze terecht kunnen met vragen over de monitoring of schade. Bij A9BAHO hebben we een speciaal mailadres voor eventuele schademeldingen: info@schadeloketSAA.nl. Dan gaat een mail rechtstreeks naar mij én BouwVisie. Gedurende het hele proces proberen we oprecht naar de belangen van de bewoners te kijken en hen te ontzorgen. Daar hecht ik persoonlijk ook belang aan. Als ik naar een bewoner toe ga, heb ik me van tevoren goed ingelezen. Bovendien heb ik me ingeleefd in hoe ik behandeld zou willen worden en welke informatie ik nodig zou hebben als ik in de ander z’n schoenen zou staan. Ik probeer mensen altijd het complete plaatje te schetsen, zodat ze weten welke mogelijkheden ze hebben en een onderbouwde keuze kunnen maken.”

*Alle panden die binnen de vooraf door RWS bepaalde monitorings/opname grens liggen, komen in aanmerking voor een bouwkundige opname. Deze grens is vastgesteld aan de hand van de werkmethodiek en werkplanning van VeeniX en het is daarmee aan RWS voorbehouden om te bepalen of er wel of geen bouwkundige opname gemaakt wordt van een pand.