Afrondende werkzaamheden A9 Gaasperdammerweg

In augustus voeren we nog een aantal werkzaamheden uit rond de Gaasperdammertunnel. 

In augustus testen we de drainagesystemen die we op het tunneldak hebben gelegd. U kunt dus wat graafactiviteit op het dak zien. Verder brengen we de laatste grond aan op en om de Gaasperdammertunnel, leggen we de laatste wandelpaden aan bij de Gooiseweg en ruimen we ons bouwterrein en de toegangspoorten naar deze terreinen  op.

Keet Langbroekdreef

Eind augustus moet het werk klaar zijn. De keet bij de Langbroekdreef blijft nog tot het eind van het jaar staan. Dan ruimen we ook dit terrein op. Zodra de werkzaamheden van Vattenfall gereed zijn, maken we ook het fietspad dat aan de westkant van de tunnel, langs de spoorlijn Amsterdam-Utrecht komt.