Gaasperdammertunnel: van uitvoering naar onderhoud

Op de foto van links naar rechts: Ed Nijman, Ron van Hooije en Fred Doodeman

De bouw van de Gaasperdammertunnel had een grote impact op de omgeving. Maar nu ligt de tunnel er en dat blijft voortaan zo. Geen grote werkzaamheden meer, maar af en toe een tunnelafsluiting per rijrichting voor onderhoud. Deze zomer gaan we van de uitvoeringsfase naar de onderhoudsfase. Dat betekent ook veranderingen in de organisatie van Rijkswaterstaat en IXAS.

Bij Rijkswaterstaat worden functies overgedragen van mensen in het uitvoeringsteam naar mensen in het onderhoudsteam. Dat is zo voor het technisch management, het contractmanagement en ook voor omgevingsmanagement waar Fred Doodeman en Ed Nijman het werk overnemen van de collega’s in het uitvoeringsteam.

Contact wordt anders

Weggebruikers merken van die overgang als het goed is niets. ‘Alleen het contact wordt anders’, weet Ed. ‘Wij staan iets meer op afstand. Afsluitingen en hinder werden normaal aangekondigd via e-mail en bouwbrieven. Dat gaat straks via borden langs en boven de weg en online kanalen.’ Fred vult aan: Het aantal meldingen en vragen dat wij binnenkrijgen, gaat ook vele malen minder worden, want er is ook veel minder hinder te verwachten.’

Nu de uitvoer ten einde is, is er voor het omgevingsteam ook minder werk. Fred en Ed zijn niet alleen verantwoordelijk voor de Gaasperdammertunnel, maar voor alle rijkstunnels in Noord-Holland. Ze zitten letterlijk en figuurlijk op grotere afstand van de omgeving. Want ze werken niet op locatie in Amsterdam Zuidoost.

Meekijken met huidige team

Al een tijdje kijken ze mee met het huidige team om te ontdekken hoe de tunnel echt in elkaar steekt. Fred: ‘Deze week zijn we bijvoorbeeld samen bij de tunnel gaan kijken. Daar kregen we te horen welke issues er spelen, en zo kunnen we meteen zien welke locaties belangrijk zijn. Dat werkt toch beter dan op papier en via teams.’

Het team van omgevingsmanagement is verantwoordelijk voor de communicatie en het contact met de omgeving en bedrijven. Maar bijvoorbeeld ook voor vergunningen en ecologie en voor begeleiding van afsluitingen.

IXAS blijft verantwoordelijk voor onderhoud

Ook bij aannemerscombinatie IXAS worden rollen anders verdeeld. Ron van Hooije is nu  exploitatiemanager, maar neemt ook de taken over van de aftredende projectdirecteur. Qua werk verandert er voor Ron niet veel, verwacht hij. IXAS is al sinds 2015, toen er nog geen tunnel was, verantwoordelijk voor het onderhoud van de snelwegen en dat blijft ook nog zo tot en met 2038.

Wat bij IXAS wel verandert, is de grootte van het projectteam. Ron: ‘In de resterende onderhoudsfase is er weinig tot geen bouwwerk, dus ook minder capaciteit nodig van bouwpersoneel. Alle functies worden overgenomen en verdeeld over het onderhoudsteam. Omgevingsmanagement bijvoorbeeld, is voor ons geen fulltime functie meer, die functie krijgen we erbij.’ Er gaat deze periode dan ook veel tijd zitten in het overdragen en documenteren van kennis.

Goede samenwerking

En ook in het vormgeven van de nieuwe samenwerking met Rijkswaterstaat, onder andere met Ed en Fred. Die samenwerking was altijd al goed en dat moet zo blijven, als het aan Ron ligt.

Dat kan Ed alleen maar beamen: ‘Van het uitvoeringsteam hebben we al gehoord dat IXAS een prettige aannemer is om mee samen te werken en dat er een goede sfeer heerst. Dat willen wij graag doorzetten.’