Amstelveners kiezen uit vier ontwerpen fietsbrug A9

Inwoners van Amstelveen kunnen vanaf deze week kiezen uit vier ontwerpen voor de nieuwe fietsbrug over de A9. Een team van deskundigen beoordeelde voorafgaand aan de stemronde de ingediende ontwerpen. Zij keken naar criteria als veiligheid, techniek, kosten en functionaliteit.

De brug voor fietsers en voetgangers komt over het verkeersknooppunt te liggen parallel aan de Keizer Karelweg. Vanuit het zuiden gezien begint de brug bij de Ouderkerkerlaan en eindigt bij het busstation. Met deze brug wordt het gemotoriseerd verkeer gescheiden van het langzaam verkeer. Hierdoor ontstaat een vlottere doorstroming op het kruispunt en wordt de oversteek veiliger voor fietsers en voetgangers. De bouw van de fietsbrug wordt in de laatste fase van het project verbreding A9 gerealiseerd (uiterlijk 2024-2026).

 

De verbreding van de A9 is onderdeel van het programma Schiphol-Amsterdam-Almere. De rijksweg gaat van 2 x 3 naar 2 x 4 rijstroken, krijgt deels een verdiepte ligging met een groene uitstraling en drie overkappingen: bij het Oude Dorp, het Stadshart (Keizer Karelweg) en ter hoogte van de Meander.

 

Stemmen

Stemmen kan op drie verschillende manieren. Online via www.fietsbrugamstelveen.nl, door de coupon uit het Amstelveens Nieuwsblad (zonder postzegel) op te sturen naar het opgegeven antwoordnummer of door langs te komen bij Belevingscentrum Amstelveen InZicht (Stadsplein 103, boven de bibliotheek). Ieder Amstelveens huishouden ontvangt een brief met unieke codes.

 

Wethouder A9 Herbert Raat (Amstelveen): “Amstelveners hebben echt wat te kiezen. Het zijn vier totaal verschillende ontwerpen. Ik hoop dat inwoners in de toekomst vaker op deze manier worden betrokken, zodat we Amstelveen samen vormgeven. Inwoners zijn namelijk de ambassadeurs van onze stad.”