Tracébesluit 2017 bij Raad van State

In maart tekende de minister van Infrastructuur en Milieu het Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2017. Vervolgens lag dit besluit ter inzage van 21 maart tot en met 2 mei 2017. De Raad van State beoordeelt de beroepen die zijn ingediend.

De Raad van State heeft nog niet laten weten wanneer de zitting plaatsvindt. Ná de zitting wordt binnen zes weken de uitspraak verwacht van de afdeling bestuursrechtspraak. Die uitspraak is onherroepelijk; hiertegen is geen hoger beroep mogelijk.

 

De officiële documentatie van het tracébesluit 2017 vindt u op: www.platformparticipatie.nl/saa