Belangrijkste punten webinar A9 Amstelveen op een rij

Welke werkzaamheden komen eraan voor de verbreding van de A9 Badhoevedorp – Holendrecht? Daarover vertelden we tijdens 2 online informatiebijeenkomsten. Geen zin om die helemaal terug te kijken? Geen probleem. We hebben de belangrijkste punten op een rijtje gezet.

  • Liever het webinar helemaal terugkijken? Dat kan hier.
  • In dit artikel gaan we in op de werkzaamheden ter hoogte van Amstelveen. Benieuwd naar de bijeenkomst van Ouder-Amstel? Een verslag lees je hier.

De A9 tussen knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht gaat van 3 naar 4 rijstroken en wordt ter hoogte van Amstelveen over een lengte van 1,6 kilometer verdiept aangelegd. Komend jaar worden drie tijdelijke bruggen geplaatst zodat de verbinding tussen noord en zuid Amstelveen tijdens de bouw van de verdiepte ligging in stand blijft en er komt een tijdelijke bypass ter hoogte van Stadshart. Deze bypass zijn tijdelijk extra rijstroken aan de zuidkant van de A9. Hier gaat al het verkeer op rijden zodat ruimte gemaakt wordt om de bakken van de verdiepte ligging te bouwen. Dat vertelde omgevingsmanager Lammert Postma.

3 Overkappingen en 15 kruisende verbindingen

Over de A9 bij Amstelveen komen 3 overkappingen: bij het Oude Dorp, bij het Stadshart en bij het Bovenlandpad/Meander. Verder komen er 15 kruisende verbindingen, waarvan een aantal voor fietsers en voetgangers en 6 ecologische verbindingen voor flora en fauna. Ook wordt een groot zonnepanelenpark aangelegd.

Wat is er de afgelopen periode gebeurd?

Momenteel worden voorbereidingen getroffen om straks aan het echte werk te kunnen beginnen. We hebben bomen verwijderd langs de A9 en zijn gestart met de sloop van panden in het Oude Dorp. Dorpsstraat 2 en verschillende panden aan de Middeldorpstraat, Smedemaplein en Smedemastraat zijn inmiddels weggehaald. Het kantoorpand aan de Burgemeester A. Colijnweg is naar verwachting begin november gesloopt. Ook rond de Schipholbrug zijn een aantal panden gesloopt.

Werkzaamheden t/m 2022

Tussen 2020 en 2022 voeren we de werkzaamheden uit voor de realisatie van de bypass. We leggen tijdelijke op- en afritten aan bij Stadshart, passen de Keizer Karelweg aan, plaatsen de tijdelijke bruggen en realiseren de tijdelijke bypass van de A9.

Hulpverbindingen voor fietsers en voetgangers

De A9 doorkruist Amstelveen. Om de bereikbaarheid tussen noord en zuid Amstelveen te behouden tijdens de bouw, komen er drie tijdelijke verbindingen:

  • Bij de Amsterdamseweg komt een tijdelijke brug voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers.
  • Bij het Kazernepad komt een tijdelijke brug voor voetgangers- en fietsverkeer.
  • Bij het Bovenlandpad komt een hulpbrug voor voetgangers.

De bestaande verbindingen via de Keizer Karelweg, de Burgemeester Boersweg en de Beneluxbaan blijven open.

Gewijzigde op- en afritten

De op- en afritten 5 van en naar het Stadshart moeten we verleggen. Afrit 5, komende vanuit knooppunt Holendrecht, schuift op naar het oosten. De verkeerssituatie wijzigt hierdoor: kom je vanuit de richting Holendrecht met bestemming Amstelveen of het stadshart? Dan moet je voor het viaduct over de Beneluxbaan je keuze maken voor afrit 5. Oprit 5 richting Badhoevedorp gaat straks met een slinger over de bouwplaats van de verdiepte ligging heen. Die verkeerssituatie wijzigt niet.

Wat betekenen de werkzaamheden voor de omgeving?

Oude dorp

Bij het Oude Dorp zijn drie belangrijke momenten. Het aanpassen van de Museumtramlijn (januari – juni 2021), het plaatsen van tijdelijke bruggen (januari – april 2021) en het aanleggen van de bypass (februari 2021 – maart 2021).

Stadshart

De Keizer Karelweg wordt anders ingedeeld zodat die minder ruimte inneemt onder de A9. Deze indeling heet een Divergend Diamond Interchange (DDI) en hierdoor kan de doorstroming behouden blijven, op een smaller stukje weg. Door deze DDI is het mogelijk dat de op- en afritten 5, van en naar het Stadshart openblijven.

Amstelveen-Oost

In januari 2021 wordt het depot bij Bankras ingericht. In april van dat jaar verschijnen de nieuwe geluidsschermen en in november 2021 brengen we het zand aan.

Vanaf 2023

Tussen 2022 en 2024 bouwen we de verdiepte noordelijke rijbaan op de A9 (het verkeer rijdt dan via de bypass). De bouw van de verdiepte zuidelijke rijbaan A9 vindt plaats na 2024 (het verkeer rijdt dan door de noordelijke bak van de verdiepte ligging). De 3 overkappingen en de Bomenbrug worden in 2025 en 2026 gebouwd, waarna, als de verbreding en verdiepte ligging van de A9 gereed zijn, in 2027 de gemeente Amstelveen de overkapping inricht.

Groencompensatie

Gemeente Amstelveen verzorgt het grootste deel van de groencompensatie. Alle bomen die binnen de bebouwde kom zijn gekapt het afgelopen jaar, komen ook weer terug in de vorm van bomen en bosschages. Voor meer informatie over groencompensatie kunt u terecht bij de gemeente Amstelveen.

Maatregelen algemene hinder

We proberen uiteraard de hinder van de werkzaamheden zo beperkt mogelijk te houden. De natte grond uit de verdiepte ligging Amstelveen verpompen we. Dit voorkomt 60.000 vrachtbewegingen. Bouwverkeer voor de werkzaamheden aan de A9, zal veelal vanaf de A9 komen en direct het bouwterrein oprijden. Dit om het onderliggend wegennet zoveel mogelijk te vermijden.


Maatregelen geluidshinder

We nemen uiteraard maatregelen om de geluidshinder tijdens de werkzaamheden te voorkomen. Palen voor de verdiepte ligging worden geboord in plaats van geheid. Damwanden plaatsen we alleen tussen 8:00 en 16:00 uur s middags. Rondom het Keizer Karelcollege doen we dit juist buiten de schooltijden om. De plek waar de betonpompen en -mixers worden gebruikt, schermen we af met mobiele absorberende geluidsschermen. Kiepwagens worden voorzien van rubberen aanslagknoppen en hebben in plaats van de hinderlijke achteruitrijpiepjes, een geluidarm systeem. Bij de sloop van een brug, worden de brokstukken zo groot mogelijk afgevoerd en elders vergruisd.