Verslag online bijeenkomst A9 Ouder-Amstel

Welke werkzaamheden komen eraan voor de verbreding van de A9 Badhoevedorp – Holendrecht? Daarover vertelden we tijdens 2 online informatiebijeenkomsten. Geen zin om die helemaal terug te kijken? Geen probleem. We hebben de belangrijkste punten op een rijtje gezet.

  • Liever het hele webinar terugkijken? Dat kan hier.
  • Hieronder lees je het verslag van de bijeenkomst voor Ouder-Amstel. Benieuwd naar de bijeenkomst van Amstelveen? Een verslag lees je hier.

Omgevingsmanager Lammert Postma van Rijkswaterstaat vertelde eerst iets over het programma SAA en over het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht. De eerste werkzaamheden in Ouder-Amstel starten 5 oktober. We starten dan met het verwijderen van de bomen aan de zuidzijde van de A9. Vervolgens gaan we de Polderweg verleggen en de komende jaren wordt veel zand aangebracht aan de zuidkant van de A9 voor de aanleg van extra rijstroken.

Ronde Hoep

Er is door de minister afgezien van een verzorgingsplaats met tankstation in de polder de Ronde Hoep. Dit betekent dat het herplantplan voor de Ronde Hoep aangepast moest worden. Samen met inwoners van Ouder-Amstel is het herplantplan herzien. Een belangrijk punt hierin is dat het zuidelijke talud volgeplant wordt met wintergroene begroeiing. Op die manier is ook in de winter de snelweg niet te zien.

Weidevogelgebied

Nog meer natuurnieuws tijdens de bijeenkomst: het weidevogelgebied breiden we uit. Weilanden die deels nodig zijn voor verbreding zijn opgekocht en worden toegevoegd aan het weidevogelgebied. Veel weidevogels strijken daar neer voor ze verder gaan. We bouwen er ook nog een kleine dijk omheen waardoor het waterpeil verhoogd kan worden, wat goed is voor de vogels.

Werkzaamheden tot 2022

Daarna vertelde Fieke Uitentuis van aannemerscombinatie VeenIX over alle aankomende werkzaamheden tot en met 2022. Afgelopen maanden is vooral veel onderzoek gedaan naar de grondsamenstelling, staat van de viaducten en de locatie van kabels en leidingen. Rond deze tijd worden ook de schuren gesloopt bij de Ronde Hoep. Vervolgens start de bomenkap aan de zuidzijde van de A9, omdat de weg naar het zuiden wordt verbreed. Er wordt vanaf 5 oktober gekapt en we starten bij de Polderweg en de Verlengde Polderweg.

Aanleg bouwterrein

Na het kappen van de bomen, leggen we het bouwterrein en de in- en uitritten voor bouwverkeer aan. Daarvoor moeten een aantal nachten rijstroken worden afgesloten. Om overlast voor de omgeving te voorkomen gebruiken we geen achteruitrijpiepjes en heeft de klep van zandwagen rubberen noppen zodat lawaai van klepperen wordt gedempt.

Verleggen Polderweg

Van oktober of november 2020 tot maart 2021 verleggen we de Polderweg waardoor ruimte ontstaat om de A9 te verbreden. Omdat de grond daar erg zacht is wordt er eerst zand aangebracht. Ook moeten nieuwe sloten worden gegraven, omdat de oude gedempt moeten worden. Daarna wordt de zandlaag geasfalteerd. De huidige Polderweg kan dan worden gesloopt.

Stippellijn is waar de Polderweg op zijn huidige locatie blijft liggen.

Verbreden A9

Daarna beginnen we met het verbreden van de A9. Om de grond waar straks de rijstroken op komen stevig genoeg te maken, wordt een jaar lang iedere maand een meter zand aangebracht op de plek van de toekomstige rijstroken. Vervolgens moet het zand zakken tot het een stevige ondergrond wordt. Dit proces heet inklinken en duurt anderhalf jaar.

Eind 2023 verwijderen we het overbodige zand en de ondergrond is dan stevig genoeg om met de aanleg van de snelweg te beginnen. Ten oosten van Bullewijk kan dat niet op deze manier, daar komt een damwandenrij in plaats van zand. Ook bij bruggen en viaducten zijn damwanden nodig, nu wordt uitgezocht waar dat precies nodig is.

Vanaf 2023

Als de zuidelijke rijstroken zijn aangelegd, rijdt het verkeer over de nieuwe en huidige zuidelijke rijstroken en kunnen de noordelijke rijstroken worden aangepakt. Het is de bedoeling dat er altijd 2×3 rijstroken voor het verkeer beschikbaar zijn tijdens de bouw, maar er zullen af en toe weekenden zijn waarin dit niet mogelijk is.

Hinder beperken

Als laatste werd gesproken over maatregelen die worden genomen om hinder te beperken. Zo worden damwanden korter dan 10 meter gedrukt in plaats van getrild. Voor de palen van geluidschermen gebruiken we een geboord paalsysteem. Boren in plaats van heien is aanzienlijk stiller. Verder vermijd bouwverkeer de dorpskernen van Ouderkerk aan de Amstel en hebben alle zandwagens rubberen noppen zodat het geluid van het terugslaan van de achterklep gedempt wordt.

Geluid

Tijdens beide webinars kregen we veel vragen over geluidsbelasting, geluidschermen en andere vragen over geluid. Informatie daarover is allemaal te vinden in de projectatlas. Boven in de menubalk vindt u het kopje ‘geluid’.