Betere doorstroming A10-Oost tussen knooppunten Watergraafsmeer en Amstel

Sinds maandag 14 april is een extra rijstrook beschikbaar voor het verkeer tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Amstel in de richting Schiphol/Den Haag. Ook de op- en afrit S113 Amsterdam/Diemen hebben we in gebruik genomen, net als de nieuwe bypass vanaf de A10-Noord naar afrit S113.

Meer ruimte op A10-Oost/A1 Diemen
Op de A10-Oost tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Amstel zijn met de uitbreiding nu 4 rijstroken beschikbaar. In september 2013 hebben we al een extra rijstrook opengesteld op de A10-Oost richting Zaanstad/Amersfoort. Ook de A1 tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Diemen breiden we in beide richtingen uit van 3 naar 4 rijstroken. Na het asfalteren van de A1 stellen we deze rijstroken open. Dat is in mei en juni. De werkzaamheden voor het hele project ronden we komende zomer af.

Bypass open voor verkeer
Naast de extra rijstrook op de A10-Oost hebben we ook de bypass opengesteld voor verkeer vanuit de richting Zaanstad, tussen het knooppunt Watergraafsmeer en de aansluiting S113 (Middenweg). Deze nieuwe bypass langs knooppunt Watergraafsmeer zorgt er voor dat verkeer vanaf de A10-Noord makkelijk en veilig naar de S113 (Middenweg) kan rijden. De op- en afrit S113 hebben we vernieuwd en in gebruik genomen. In de nieuwe situatie zorgt de nieuwe MacGillavrylaan voor de ontsluiting van de sportvelden Voorlandpad en het volkstuinencomplex de Nieuwe Levenskracht. Deze weg loopt in de toekomst door naar het Sciencepark.

Eindsituatie A10-Oost/A1 Diemen
De A10-Oost tussen de knooppunten Amstel en Watergraafsmeer en de A1 tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Diemen breiden we in beide richtingen uit van 3 naar 4 rijstroken. Er komt een parallelbaan voor autoverkeer tussen het knooppunt Watergraafsmeer en aansluiting S113 (Middenweg). Ook maken we extra brede vluchtstroken en een bypass voor bussen in knooppunt Watergraafsmeer richting Amersfoort, zodat bussen eventuele files voorbij kunnen rijden. Om de geluidshinder voor de omgeving te verminderen, leggen we 12 km aan nieuwe geluidsschermen aan, variërend van 4 tot 10 meter hoog.