Betonpuin bij Nelson Mandelapark wordt opgeruimd

Aannemerscombincatie IXAS ruimt in juli het betonpuin op dat in een depot bij het Nelson Mandelapark ligt.

Puinbreken 

Op het bouwterrein van IXAS bij het Nelson Mandelapark ligt beton opgeslagen dat afkomstig is van de sloop van de A9. Dit beton halen we in juli weg. Eerst vermalen we het tot betongranulaat. Hiervoor gebruiken we een puinbreker. Met vrachtwagens voeren we het vervolgens af via de Karspeldreef en de Gooiseweg. Per dag gaat het om ongeveer twintig vrachten. Het materiaal wordt hergebruikt voor de fundering van wegen. 

Planning en hinder 

De werkzaamheden voeren we uit van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur. We verwachten eind juli klaar te zijn. Het breken en afvoeren van het puin kan zorgen voor geluidshinder in de omgeving. Ook kan er stof vrijkomen. We nemen maatregelen om stofvorming te voorkomen, bijvoorbeeld door het terrein nat te houden. 

Asfalt en grind 

Naast beton ligt er ook asfalt en grind in het depot. Het asfalt voeren we dit najaar af. Dit materiaal wordt elders hergebruikt. Het grind halen we in 2020 weg en gaan we gebruiken bij de aanleg van het park dat op het dak van de tunnel komt.