Bouw van de Gaasperdammertunnel bij de Huntumdreef

Tijdens de afsluiting van de Huntumdreef en Meerkerkdreef van 13 maart tot medio mei bouwt IXAS hier de tunnel op de plek waar nu de hulpbruggen liggen. Op deze plek moet nog veel gebeuren zoals het aanbrengen van heipalen en damwanden.

De werkzaamheden

Als eerste verwijderen we de hulpbruggen zodat er ruimte vrijkomt. Daarna vinden er funderingswerkzaamheden plaats. We brengen de laatste middenbermdamwanden aan en verwijderen de damwanden die de hulpbrug ondersteunden. Ook brengen we heipalen aan en bouwen we hier een waterkelder. Gelijktijdig en daarna maken we de vloeren, wanden en het dak van de tunnel. Als laatste leggen we de Huntumdreef over het dak van de tunnel. In de tabel hieronder leest u wanneer we welke werkzaamheden uitvoeren en welke hinder ze geven.

Waterkelder

Onder de tunnel komen twee waterkelders: één bij de Huntumdreef en één bij de Kromwijkdreef. In deze waterkelders zit water waarmee de brandweer in geval van een brand in de tunnel kan blussen. Voor een flinke voorraad bluswater zijn grote kelders nodig: ze hebben een oppervlakte van 350 vierkante meter. Om de waterkelder te kunnen bouwen, maken we een bouwkuip van damwanden.

Huntumdreef en Meerkerkdreef

Als de 2 tunnelmoten ter hoogte van de Huntumdreef en Meerkerkdreef klaar zijn, leggen we een nieuwe weg over het tunneldak. Deze blijft liggen tot we het park aanleggen op het dak van de tunnel. Dan komt de weg op zijn definitieve nieuwe plek. Medio mei wordt de Huntumdreef weer opengesteld voor autoverkeer. Dan is de eerste van de 2 tunnelmoten klaar. Het fiets- en voetpad komen op de volgende tunnelmoot en worden daarom pas een maand later opengesteld: medio juni.

Planning en hinder

Datum Tijd Werkzaamheden Hinder
De week van 13 maart Ma t/m za van 07.00 tot19.00 uur Asfalt frezen Huntumdreef en Meerkerkdreef
Verwijderen van de hulpbruggen
Ontgraven taluds weerszijden hulpbrug
Het frezen van asfalt geeft enige geluidshinder.
De week van 20 maart Ma t/m za van 07.00 tot19.00 uur en mogelijk avond- en nachtwerk Intrillen damwanden
Ankers boren
Geluid- en trillingshinder van het intrillen van damwanden. Omdat het ankers boren eind deze
week klaar moet zijn, gaan we met deze
werkzaamheden door in de avond en nacht als
er gedurende week vertraging optreedt.
De week van 27 maart Ma t/m za van 07.00 tot19.00 uur Trekken damwanden Geluid- en trillingshinder
De week van 3 april Ma t/m za van 07.00 tot19.00 uur Intrillen damwanden waterkelders Geluid- en trillingshinder
De week van 10 april Ma t/m za van 07.00 tot19.00 uur Intrillen damwanden waterkelders
Heien palen
Geluid- en trillingshinder
De week van 17 april Ma t/m za van 07.00 tot19.00 uur Heien palen Geluidhinder
De weken van 24 en 31 april Ma t/m za van 07.00 tot19.00 uur Bouw van de tunnel. De tunneltrein gaat daarna door richting de spoorlijn Beperkte hinder
Daarna (tot uiterlijk 12 mei) Ma t/m za van 07.00 tot19.00 uur Aanleggen puinfundering nieuwe weg
Asfalteren
Aanbrengen belijning
Beperkte hinder
Daarna (tot uiterlijk medio juni) Ma t/m za van 07.00 tot19.00 uur Aanleggen fiets- en voetpad Beperkte hinder

Lees meer