Bouw parkbrug Kelbergenpad 

Eind januari start IXAS met de bouw van de parkbrug in het Kelbergenpad. Via deze brug kunnen fietsers en voetgangers naar het park dat op het tunneldak wordt aangelegd. De brug wordt 27 meter lang en 7 meter breed.

Bouw parkbrug

De nieuwe brug steunt op de oevers op zogenaamde landhoofden. In het water komen twee V-vormige pijlers die op betonnen voeten staan die in het water worden gebouwd. 

Vanaf 25 januari boren we eerst de funderingspalen voor de landhoofden en de pijlers in de grond. Omdat we de palen de grond indraaien, levert dit weinig geluidsoverlast op in de omgeving. Daarna bouwen we de betonnen landhoofden en de betonnen voeten waar de pijlers op komen. 

Als het betonwerk eind maart klaar is, plaatsen we half april de v-vormige pijlers en monteren daarop de brugdelen. De pijlers en de brugdelen komen kant en klaar naar de bouwplaats en worden met een grote kraan ingehesen. De brug werken we af met leuningen en verlichting. In het voorjaar van 2021 is de parkbrug klaar. Daarna sluiten we hem aan op het bestaande fiets-voetpad en op het nieuwe fiets-voetpad dat we op het tunneldak aanleggen. We herstellen dan ook de watergang onder de brug. 

Werktijden en hinder 

De werkzaamheden voeren we uit van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur. Alle werkzaamheden voeren we uit vanaf ons werkterrein. De werkzaamheden geven beperkte hinder. U kunt het geluid van machines en bouwverkeer horen, mogelijk ziet u de verlichting van de bouwplaats.