Bouw tweede Hollandse Brug van start

We zijn gestart met de bouw van de 2e Hollandse Brug over het Gooimeer. Dit bouwwerk maakt de noodzakelijke verbreding van de A6 naar 4 rijstroken in beide richtingen en een wisselbaan mogelijk. De brug is naar verwachting eind 2015 klaar.

Heiwerkzaamheden en aanbrengen stalen buispalen in het water

De voorbereidende werkzaamheden, zoals het inrichten van het werkterrein zijn inmiddels gestart. Eind juni 2014 starten de heiwerkzaamheden en het aanbrengen van stalen buispalen in het water. Deze werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur, gedurende ongeveer 3 maanden. Om de geluidsoverlast voor de omgeving te beperken worden de damwanden waar mogelijk ingetrild in plaats van geheid.

Hinder voor vaarverkeer

Gedurende de werkzaamheden zijn voor het vaarverkeer de onderdoorgangen onder de Hollandse Brug tot eind 2015 afwisselend afgesloten. Daarnaast geldt een snelheidsbeperking. De maatregelen staan met gele borden aangegeven.

Vissen

Ter voorbereiding op de werkzaamheden voor de bouw van de Hollandse Brug zijn ter plaatse vissen weggevangen, waaronder de beschermde rivierdonderpad en exotische vissoorten zoals de Amerikaanse rivierkreeft en de zwartbekgrondel. De vissen zijn op een veilige plek elders in het Gooimeer weer uitgezet.