College verkeersmanagement geslaagd!

Onder het mom van ‘een technisch verhaal in mensentaal’ organiseerde Rijkswaterstaat op 15 en 22  mei jl. een college verkeersmanagement. In dit college vertelde verkeersmanager Bert Jan Zandhuis over zijn werk en de uitdagingen waarvoor hij staat. Beide colleges waren in een mum van tijd vol.

Tienduizenden auto’s rijden dagelijks over de A9 Gaasperdammerweg. En we verwachten dat het de komende jaren alleen maar drukker wordt op de weg. Daarom verbreden we de A9. Om geluidoverlast te beperken en de luchtkwaliteit te verbeteren, leggen we 3 km van de weg in een landtunnel aan met op het dak een groot park. Bert Jan Zandhuis, verkeersmanager bij Rijkswaterstaat: ‘Om zo´n gigantisch project te realiseren, is ruimte nodig op de plek waar nu ook auto’s rijden. Daarom moeten er soms wegen worden afgesloten. Dat gaat niet zomaar, daar komt meer bij kijken dan je denkt.

In het dienstgebouw gebeurde het

Bert Jan vertelde over de technische hoogstandjes bij de weguitbreiding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere en welke rol een verkeersmanager heeft. De voorbereiding van een afsluiting begint al een jaar van tevoren. Er is overleg met onder andere de gemeente, de provincie, partijen uit het Arena-gebied, IKEA, AMC, bedrijvenverenigingen en de nood- en hulpdiensten. Momenteel houdt Bert Jan zich bezig met de openstelling van de tunnel in 2020. Uit de presentatie bleek dat de planning van zo’n afsluiting zeer complex is.

Wat kunt u verwachten in 2020?

Voor de opening van de tunnel zijn meerdere weekendafsluitingen van de A9 en de A2 nodig. De S112 Gooiseweg zal meerdere weken dicht zijn voor de bouw van de ovonde, dat is de ovale rotonde die de Gooiseweg met de toe- en afritten uit de tunnel gaat verbinden. Als eerste zullen de twee buizen voor verkeer vanaf knooppunt Diemen richting knooppunt Holendrecht en voor lokaal verkeer richting de S111 Muntbergweg worden opengesteld voor het verkeer. Daarna volgt de buis voor verkeer vanaf knooppunt Holendrecht richting knooppunt Diemen en als laatste wordt de buis voor lokaal verkeer van de S111 Muntbergweg richting knooppunt Diemen opengesteld. In totaal kost de ombouw en openstelling ongeveer 4 tot 5 maanden omdat tussendoor nog veel moet worden om- en afgebouwd. Natuurlijk bereiden we u met een informatiebijeenkomst, filmpjes en kaartjes goed voor op wat, wanneer er waar gaat gebeuren.

Helmpje op, helmpje af

Voordat we de tunnel in gingen voor een rondleiding, deden we eerst de quiz helmpje op, helmpje af. De deelnemers aan het college gingen met veel kennis en een begrippenlijst vol vakjargon naar huis.