De mensen achter het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht: Jesper Kunkels

De verbreding van de A9 tussen knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht kan niet zonder alle mensen die elke dag opnieuw werken op dit bijzondere project. Een aantal van deze mensen stellen wij graag voor. Deze keer Jesper Kunkels, die zich als projectleider met verkeersmanagement bezighoudt.

Wat voor werk doe je?

Ik zorg ervoor dat alle verkeersmaatregelen veilig en volgens de planning worden uitgevoerd. Dus dan moet je vooral denken aan afsluitingen en tijdelijke wegomleggingen waarmee we plaatsmaken voor de werkzaamheden. Dan gaat het niet alleen om het wegvak zelf maar ook om alles wat erbij komt kijken, zoals de bebording of de verkeerslichten. Natuurlijk moet er ook veel afstemming plaatsvinden met de verschillende stakeholders, zoals Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, de drie betrokken gemeentes, Waternet en tenslotte ook de hulpdiensten en het openbaar vervoer. Bij die laatste twee heb je natuurlijk te maken met een groot maatschappelijk belang. Hulpdiensten werken volgens wettelijk vastgestelde aanrijtijden en voor de bussen geldt dat de dienstregeling niet in gevaar mag komen. Dat maakt het soms een behoorlijke puzzel!

Wat heb je hiervoor gedaan en hoe ben je op dit project terechtgekomen?

Ik werk al zes jaar bij Traffic & More, dat voor dit project is ingehuurd door Rijkswaterstaat. Ik heb hiervoor in de evenementenbranche gewerkt, waar ik me onder meer bezighield met de beveiliging. Ik was in deze rol voor festivals ook betrokken bij de verkeersmaatregelen en kwam op die manier in contact met Traffic & More. Uiteindelijk ben ik toen in 2018 overgestapt en ben ik sinds de start van 2020 actief op dit project.

Wat maakt dit een bijzonder project voor jou?

Bij dit project heb je te maken met veel verschillende stakeholders. De afstemming is daardoor soms een enorme uitdaging, maar dat maakt het ook leuk. Bij alle maatregelen is het uitgangspunt dat de tijdelijke situatie veilig is en rekening houdt met alle belangen. Soms moet je dan creatief zijn. Zo hebben we tijdens een weekendafsluiting van de Schipholbrug de weg over de Schipholdraaibrug tijdelijk opengesteld voor hulpdiensten en het openbaar vervoer, dat was een oplossing waarmee we de hinder tot een minimum konden beperken.

Wat vind je leuk aan je werk?

Ik vind het uitdagend om te zoeken naar de balans tussen de verschillende belangen, het is altijd mooi als we een veilige oplossing weten te vinden waarmee de aannemer zijn planning haalt en waarmee de wegbeheerder tevreden is. Verder vind ik de afwisseling erg leuk. Ik zit soms op kantoor achter mijn scherm, maar ik ben ook veel in overleg met verschillende partijen. Natuurlijk kom ik ook regelmatig buiten op de bouwplaats, soms ook in de avond of in het weekend. Dat maakt het erg dynamisch en dat vind ik leuk.