De verkeersmanagers van de A6

Kim Pennings en Corrad Goesten werken als verkeersmanagers aan de veiligheid en doorstroming van het verkeer op de A6. Kim voor Rijkswaterstaat en Corrad voor aannemerscombinatie Parkway6. Samen met collega’s lossen ze complexe verkeerspuzzels op. Wat houdt het werk van de verkeersmanagers in?

Corrad: ‘In ons werk zoeken we continu naar de beste oplossing voor zowel de uitvoering van het werk als voor de weggebruiker.  Daarnaast zoeken we naar de beste oplossing voor fietsomleidingen om de hinder voor fietsers zoveel mogelijk te beperken. Een omleidingsroute op een tekening lijkt bijvoorbeeld logisch. In de praktijk kan blijken dat het toch anders is. We gaan dan naar buiten om te zien waar we verbeteringen en optimalisaties kunnen doorvoeren.’

Fasering

Het werk aan de A6 gebeurt in hoog tempo: de contouren van de nieuwe rijbanen zijn goed zichtbaar met de zandhopen die langs de huidige A6 liggen. Kim: ‘In de zomer van 2018 gaat het verkeer al over delen van de nieuwe A6 rijden. Hoe het verkeer dan moet rijden, werken we uit in een ‘fasering’. Een fasering is hoe de weg in de verschillende stappen in gebruik wordt genomen. We onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn, hoe we de verkeershinder zoveel mogelijk kunnen beperken en hoe de weg aansluit op de lokale wegen.’  Kim en Corrad werken daarin samen met de gemeente Almere en provincie Flevoland, zij beheren de lokale wegen rondom de A6. De collega’s van de gemeente en provincie dragen met hun expertise bij om tot een goed plan te komen.

Monitoren

In hun dagelijks werk monitoren de verkeersmanagers continue hoe het verkeer reageert op aanpassingen aan de weg. Een voorbeeld is de weekendafsluiting van de A6 in het eerste weekend van september. In beide rijrichtingen was de snelweg afgesloten tussen het knooppunt Gooimeer en Almere. Kim: ‘We rijden tijdens de afsluiting rond en kijken ter plaatse of de verkeermaatregelen die we genomen hebben om bijvoorbeeld de hinder te beperken, effect hebben. Zoals, zijn de borden omleidingsborden duidelijk? Staan de kegels voor de wegafzetting goed? Of als het ergens niet goed doorstroomt, proberen we dat op te lossen. Bijvoorbeeld door in overleg met de Verkeerscentrale een stoplicht langer op groen te laten staan. ’

 

Wat Kim tijdens de afsluiting in dat weekend opviel is dat de hinder op de weg meeviel. ‘Het bleef rustig op de weg. Dat kan betekenen dat mensen goed op de hoogte waren van de afsluiting. En het mooie weer hielp natuurlijk ook mee, dan stappen mensen minder snel in de auto. Deze ervaringen nemen we mee voor afsluitingen in de toekomst’, aldus Kim.

 

Corrad vult aan: ‘We proberen met de communicatie zoveel mogelijk mensen te bereiken. We zetten omleidingsborden langs de weg, versturen berichten naar de (lokale) media, plaatsen informatie op het online bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat en via sociale media.’

‘Ring van Almere’

Corrad: ‘De bouwwerkzaamheden aan de A6 gaan de komende tijd door. Daarnaast wordt gewerkt aan belangrijke verbindingen met de A6.’ Kim: ‘Wij zijn hier als het ware in de stad aan het werk. Een deel van de A6 vormt samen met de Hogering en de Buitenring ‘de ring van Almere’. Mensen maken er intensief gebruik van. Dus we blijven aandacht houden voor de weggebruikers én fietsers zodat die altijd van A naar B kunnen komen’.