Intrillen damwanden en heien funderingspalen A6

Om de verbreding van de A6 te realiseren, moeten vijf viaducten verbreed en verlengd worden en acht vernieuwd. Medio juli is aannemerscombinatie Parkway6 gestart met het slopen, intrillen van damwanden en het heien van funderingspalen op verschillende locaties langs de A6 ter voorbereiding op de daadwerkelijke bouw en verbreding van de viaducten.

Waarom vinden sommige werkzaamheden in de nacht plaats?

Met het plannen van werkzaamheden wordt altijd een afweging gemaakt tussen veiligheid, het beperken van verkeershinder en hinder voor de omgeving. Veiligheid is voor ons van groot belang. Omdat er dicht langs de A6 gewerkt wordt, is het in verband met de veiligheid voor onze medewerkers en weggebruikers nodig om een rijstrook af te zetten. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, zetten we een rijstrook af in de nacht. Ons streven is om zo veilig mogelijk te werken, met minimale verkeers- en geluidshinder. Helaas is dit niet altijd mogelijk.

Bewonersbrieven

Lees in dit interview met Martijn Jansen, omgevingsmanager van Parkway6, meer over het verbreden en verlengen van de viaducten.