Dinsdag 12 juni informatieavond over verbreding A6 Almere

Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Het project A6 Almere maakt hier onderdeel van uit. Extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad.

Om de verbreding mogelijk te maken heeft aannemer Parkway6 in het Weerwatergebied eerst nieuwe rijstroken aangelegd aan de zuidkant van de A6. Vanaf augustus 2018 gaat al het verkeer op deze nieuwe rijstroken rijden zodat Parkway6 ruimte krijgt om aan de nieuwe rijstroken aan de noordkant van de A6 te werken. Dit heeft op een aantal momenten gevolgen voor de omgeving van het Weerwatergebied, met name voor de bewoners van Almere Haven. Op dinsdagavond 12 juni vertellen wij u hier graag meer over.

Over de bijeenkomst

De bijeenkomst start met een (plenaire) presentatie om u bij te praten over de verbreding van de A6. Daarna kunt u tijdens de informatiemarkt al uw vragen over het werk rondom de A6 stellen aan verschillende experts van aannemer Parkway6 en Rijkswaterstaat.

Programma

U kunt vanaf 19.00 uur binnenlopen. Om 19.30 uur begint de presentatie. Vervolgens start rond 20.00 uur de informatiemarkt. De avond duurt tot 21.00 uur. U hoeft zich niet aan te melden.

Locatie

Kerkcentrum Goede Rede, Kerkgracht 60 in Almere Haven.