Ecoloog Jeroen Demmer: ‘We hebben een zorgplicht naar de natuur’

De verbreding van de A6 heeft invloed op de natuur en de leefomgeving van dieren langs de snelweg. Jeroen Demmer, ecoloog bij aannemer Parkway6, bewaakt dat de bouwwerkzaamheden zo min mogelijk impact hebben op de natuur en de leefomgeving van de dieren. ‘De bouwlichten gaan ’s nachts uit voor de vleermuizen’.

Tijdens de bouwwerkzaamheden worden maatregelen genomen om de flora en fauna in de omgeving van de A6 zoveel mogelijk te ontzien. Jeroen: ‘Naast het handhaven van de wet- en regelgeving voor flora en fauna, hebben we een zorgplicht voor de natuur. Een voorbeeld is dat de bomen langs de A6 na het broedseizoen, in het najaar en de winter, zijn verwijderd. Vogels en andere dieren worden hierdoor niet gestoord tijdens het broeden en de zorg voor hun jongen.’

Opruimen boomresten uitgesteld

Volgens planning zouden alle gekapte bomen en stronken voor de zomer verwijderd worden. Dit gaat langer duren dan verwacht. Dat komt omdat vogels zijn gaan broeden tussen de restanten van de boomstronken. Jeroen neemt er regelmatig polshoogte. Nog vóór de bouwwerkzaamheden om 7.00 uur starten, bezoekt hij de locaties om te kijken of er nesten in gebruik zijn. ‘Een vogel verdedigt met zijn territoriale zang zijn leefgebied, zodat hij daar zijn voedsel kan zoeken en de jongen verzorgen. Je ziet ze aanvliegen met insecten voor hun jongen. Als ik dat zie en hoor weet ik dat daar nesten kunnen liggen.’

Tak voor tak

Als blijkt dat er geen vogels broeden, kunnen de boomresten worden opgeruimd. De resten worden  tak voor tak opgepakt. Jeroen: ‘Belangrijk is dat dit zorgvuldig gebeurt. De resten kunnen namelijk voor allerlei dieren een tijdelijke schuil- of rustplaats zijn. Door voorzichtig te zijn, krijgen zij alle tijd om zich te verplaatsen.’ De verwachting is dat dit najaar alle resten van de verwijderde bomen langs de A6 zijn opgeruimd.

Jeroen voor het viaduct over de Kromme Wetering.

Vliegroute vleermuizen

Ook met de vliegroute van vleermuizen wordt rekening gehouden. Jeroen bewaakt of de routes ‘s nachts niet worden belemmerd door de bouwwerkzaamheden. Zo mag een onderdoorgang van de A6 waar ze vliegen, nooit geblokkeerd worden in de nacht. Ook de bouwlichten gaan standaard uit. Jeroen: ‘Het viaduct over de Kromme Wetering wordt zo ingericht, dat de vleermuizen er straks gemakkelijk onder door kunnen vliegen. Er wordt rekening gehouden met de beplanting en de verlichting.’

Ecopassage vergroot leefgebied

Jeroen vindt het opvallend dat er veel zeldzame flora en fauna aanwezig is, terwijl de provincie Flevoland pas enkele decennia bestaat. ‘Naast vogels die er vrij gemakkelijk nieuwe gebieden koloniseren, zijn er orchideeën en de zeldzame ‘boommarter’. Een boommarter is een diersoort: familie van de steenmarter, das, wezel, hermelijn en bunzing. Voor deze soorten vormt de A6 een barrière waardoor uitwisseling tussen noord en zuid Almere moeilijk is. Jeroen: ‘Daarom leggen we op meerdere plekken ‘ecopassages’ aan, een overgang voor dieren waar ze veilig de A6 kunnen kruisen. Deze passages bieden dieren een groter leefgebied en zorgen voor robuustere populaties.’